Aktualności

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA AGCHEM 2022 W PPNT JUŻ ZA NAMI!

2022-10-11

W dniach 26-30 września br., na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyła się 3. konferencja „Advances in Green Chemistry” – AgChem 2022. Tegoroczna edycja wydarzenia wkroczyła na nowy poziom naukowy i umożliwiła prezentację wyników badań i nawiązanie współpracy na międzynarodowej arenie chemicznej.

 

Zielona chemia nieustannie się zmienia i ewoluuje, a znaczenie jej odkryć staje się kluczowe w aspektach globalnych dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju. Zielona chemia obejmuje wiele dziedzin.

Tegoroczna edycja konferencji organizowanej przez PPNT zorientowana była na ścisłą relację pomiędzy badaniami podstawowymi a wykorzystaniem przemysłowym wyników. Konferencja została podzielona na sesje tematyczne wokół takich obszarów jak:

– ciecze jonowe,
– materiały,
– kataliza,
– elektrochemia,
– nauki biologiczne.

AGChem 2022 stało się przestrzenią do spotkań młodych naukowców z Europy, którzy prowadzą badania podstawowe i wdrażają opracowane technologie. Zorganizowana konferencja umożliwiła prezentację własnych firm oraz znalezienie startup’ów, które zorientowane są na zielone rozwiązania chemiczne.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 uczestników. Główni speakerzy tej edycji poruszyli w swoich wystąpieniach zagadnienia związane z cieczami jonowymi i urządzeniami elektrochemicznymi, rozpuszczalnikami głęboko eutektycznymi, cieczami jonowymi opartymi na materiałach wielofunkcyjnych, biodegradacją, gospodarką atomową oraz zieloną toksykologią.

Tegoroczna edycja „Advances in Green Chemistry” została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka. Partnerami medialnymi konferencji są: methods and protecols, nanomaterials, przemysł chemiczny, laboratoryjnie.plBiotechnologia.pl oraz Chemical Synthesis.