Strefa firm

Branża biotechnologiczna, Lokatorzy inkubowani

MonitLab Sp. z o.o.

MonitLab Sp. z o.o.

bud.H, pok. 221
tel. +48 601 209 820
e-mail: biuro@monitlab.pl
https://monitlab.pl/

Głównym celem spółki jest rozwój w kierunku innowacyjnych metod analitycznych oznaczania leków w płynach biologicznych u ludzi z możliwością ich szerokiego zastosowania w TDM.
MonitLab Sp. z o.o. realizuje projekt B+R współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt “Opracowanie metody HPLC oznaczania poziomów posakonazolu w osoczu ludzkim z przeznaczeniem do terapeutycznego monitorowania leku w celu poprawy bezpieczeństwa terapii grzybic układowych u pacjentów hematoonkologicznych” ma na celu powstanie prototypu, niezbędnego do racjonalizacji farmakoterapii pacjentów głównie onkologicznych.
Pomysł jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie TDM (therapeutic drug monitoring), czyli postępowania polegającego na pomiarach stężenia leku we krwi oraz obliczaniu na podstawie tych wyników indywidualnych dawek dla pacjentów. Jest to praktyka stosowana z dużym powodzeniem już w wielu państwach świata, powoli także i w Polsce.