Aktualności,ESG

NASZE PRAKTYKI CSR ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO RAPORTU „ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 2022. DOBRE PRAKTYKI”

2023-04-17
Dwie zgłoszone przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny praktyki w obszarze CSR zostały zakwalifikowane do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”.

 

 

 

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR i ESG w kompleksowy sposób, corocznie publikuje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Główną część publikacji stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w poprzednim roku.

Praktyki PPNT, które opublikowano w Raporcie to:

  • Kampania „Bądź Energetycznym Superbohaterem!”,
  • Naukowo o śmieciach w lesie, czyli edukacyjna kooperacja.

W tegorocznej, dwudziestej pierwszej edycji zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk zgłoszonych przez 272 firmy. Najwięcej z nich – bo aż 477 – dotyczyło zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Drugim pod względem liczebności był obszar praktyk z zakresu pracy (419 działań).

Mimo, że o czynnikach ESG mówi się coraz więcej, to w ostatnich latach realizacji ambitnych działań z zakresu odpowiedzialności biznesu towarzyszył szereg wyzwań, od ubiegłego roku związanych również z agresją Rosji na Ukrainę. Oddaje to charakter dwudziestej pierwszej już edycji naszego raportu, w której odnotowaliśmy znaczący wzrost praktyk w obszarze praw człowieka(…)Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe.

Raport ukazał się w wersji elektronicznej.

RAPORT „ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 2022. DOBRE PRAKTYKI

Premiera raportu FOB odbyła się 17 kwietnia w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Wydarzeniu towarzyszył m.in. panel dyskusyjny o wyzwaniach i napięciach związanych z realizacją celów środowiskowych i społecznych przez biznes.

Udział w panelu wzięli/ły:

  • Maria Andrzejewska – dyrektorka generalna Centrum UNEP/GRID,
  • Maria Krawczyńska – Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów Banku BNP Paribas, Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas ,
  • dr hab. M. Napiórkowski – semiotyk kultury, prof. Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Maciej Jancewicz – Head of Communication & Marketing w NatWest,
  • Marzena Strzelczak – prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe.

Debatę poprowadziła Oliwia Bosomtwe, redaktorka naczelna NOIZZ.pl

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.