Aktualności

Naukowe stypendia dla doktorantów – ruszyła rekrutacja

2019-09-16

Jesteś doktorantem studiującym na jednym z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu? Możesz pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi? Publikujesz, występujesz na konferencjach, prowadzisz granty? Jeśli tak, szukamy właśnie Ciebie! Aplikuj do programu stypendialnego prowadzonego przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Celem naszego programu jest wsparcie finansowe doktorantów o ponad przeciętnych osiągnięciach naukowych. Zależy nam, aby docenić ich starania i ułatwić dalszą działalność naukową. Dlatego co roku przyznajemy stypendia naukowe dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pierwszym etapie rekrutacji doktoranci są proszeni o wypełnienie formularza elektronicznego, umieszczając w nim swoje osiągnięcia naukowe zdobyte podczas studiów I, II i III stopnia. Można to zrobić do 10 października.

WYPEŁNIJ FORMULARZ >>>

W kolejnym kroku Rada Funduszu dokonuje oceny merytorycznej wniosków, na podstawie której wyłaniani są laureaci. Ich nazwiska zostaną opublikowane do 31 października na stronie internetowej Fundacji UAM.

Jest o co walczyć, ponieważ wysokość stypendium to 1500 zł miesięcznie, wypłacane od października do lipca.

Osoby zainteresowane udziałem w programie zachęcamy do zapoznania się z Zasadami przyznawania stypendiów naukowych Fundacji UAM

Osoba do kontaktu – Magdalena Strzelewicz, magdalena.strzelewicz@ppnt.poznan.pl,  tel. 61 622 69 26

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

UWAGA: Do wypełnienia formularza zgłoszeniowego zalecamy używanie przeglądarek: Mozilla Firefox lub Google Chrome w najnowszych wersjach

fot. freepik.com