Aktualności

Nawiązujemy współpracę w Norwegii!

2024-03-06

nawiązujemy współpracęNawiązujemy współpracę z wiodącymi parkami przemysłowymi w Norwegii!

W ramach projektu „CIR-CO-WAY – Polish-Norwegian way to the circular cooperation in industrial, science and technology parks” odwiedziliśmy czołowe norweskie parki. Efektem wyjazdu jest nie tylko zdobycie nowych partnerów w Norwegii, ale także wzmocnienie naszych relacji z polskimi instytucjami. 

Dzięki wizycie nawiązujemy współpracę z czołowymi instytucjami przemysłowymi i technologicznymi. Projekt, prowadzony przez Agencję Rozwoju Pomorza, Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Skogmo IndustriPark z Trøndelag, skupia się na współpracy ośrodków przemysłu i innowacji w zakresie zielonej transformacji.

Główne cele projektu:

  • zbadanie potencjału parków i najlepszych norweskich praktyk w obszarze GOZ,
  • podniesienie kompetencji i zwiększenie roli parków naukowych, przemysłowych i technologicznych w zielonej transformacji, zwłaszcza w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)
  • nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi parkami oraz wymiana wiedzy
  • opracować rekomendacje i przewodnik bazujący na sprawdzonych rozwiązaniach i dobrych praktykach z Norwegii, w zakresie przepływów materiałowych, zrównoważonych łańcuchów dostaw oraz współpracy opartej o GOZ
  • zorganizować seminaria / warsztaty w celu zwiększenia kompetencji pracowników parków i firm członkowskich. Taka inicjatywa poza wartością w postaci wiedzy praktycznej, pozwoli wypromować rezultaty projektu. Dodatkowo podniesie świadomość uczestników na temat zmian klimatycznych oraz zielonej transformacji.

W ramach wizyty odwiedziliśmy Skogmo IndustriPark poznając ich rozwiązania z zakresu GOZ. Dodatkowo zwiedziliśmy zeroemisyjny budynek należący do Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Z ramienia PPNT w wyjeździe uczestniczyła Agnieszka Lewandowska, Pełnomocnik Zarządu ds. Działalności gospodarczej oraz Kierownik Zespołu Usług Badawczych. Nie tylko przedstawiła Poznański Park Naukowo-Technologiczny instytucjom uczestniczącym, ale także opowiedziała o naszych działaniach w obszarze GOZ.

Norweski partner projektu, Skogmo IndustriPark, jest wiodącym parkiem przemysłowym i rozwojowym na północy regionu Trøndelag. Skupia aż 53 przedsiębiorstwa zajmujące się m.in produkcją, transportem handlem i usługami serwisowymi. Zamierzeniem osób zarządzających parkiem jest nie tylko dbałość o zrównoważony rozwój na terenie parku, ale przede wszystkim osiągnięcie do 2040 roku pełnej neutralności dla klimatu przy jednoczesnym wzroście obrotów i zatrudnienia w firmach członkowskich.