Aktualności

Nominacja profesorska dla Zastępcy Dyrektora PPNT

2014-11-06

ppnt poznan - nominacja profesorska 20146 listopada 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie. Wśród wyróżnionych naukowców znalazł się prof. Hieronim Maciejewski, Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Kierownik Inkubatora Technologii Chemicznych PPNT.

Profesor Maciejewski jest chemikiem, profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i zajmuje się m.in. technologiami otrzymywania związków krzemoorganicznych, syntezą i modyfikacją polimerów nieorganicznych, katalizą procesów hydrosililowania. Jest autorem lub współautorem 140 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych oraz był lub jest kierownikiem lub główny wykonawcą 29 projektów badawczych. Jego badania są wykorzystywane w przemyśle – jest autorem 70 patentów i zgłoszeń patentowych.

Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów naukowych i biznesowych.