Aktualności

Nowy Zarząd i Dyrekcja PPNT

2021-08-31
31 sierpnia br. rozpoczyna się nowa kadencja  zarządu Fundacji UAM i dyrekcji PPNT na lata 2021-2025. Funkcję prezesa zarządu Fundacji UAM i jednocześnie szefa PPNT objął prof. Hieronim Maciejewski, wybitny chemik, oraz wieloletni zastępca Dyrektora PPNT. Członkami zarządu zostali dr hab. inż. Marcin Śmiglak, który jednocześnie będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz dr hab. Dominika Narożna. Na stanowisko zastępcy dyrektora PPNT została powołana dr Justyna Adamska.

Profesor Hieronim Maciejewski objął funkcję prezesa Zarządu Fundacji UAM, w ramach której działa Poznański Park Naukowo-Technologiczny, oraz stanowisko dyrektora Parku.

PPNT pod wieloma względami odróżnia się od innych Parków. Przede wszystkim tym, że jest jednostką naukową kat. A. Chciałbym wrócić do korzeni  i pokazywać więcej z nauki, badań naukowych i usług badawczych realizowanych w PPNT. Oczywiście w dalszym ciągu działamy na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw niezależnie od okoliczności. Projekty są dla nas nadal ważne. Pozwalają realizować kluczowe funkcje Parku, wpływając na nasz wizerunek. Pokazują nas jako jednostkę, która potrafi działać na różnych płaszczyznach. – powiedział prof. Maciejewski. Dodał, że w pierwszej kolejności Poznański Park Naukowo-Technologiczny skupi się na rozwoju nowych technologii dla firm. Według Profesora, rozwój nie może istnieć bez innowacji, a podstawowym zadaniem parków technologicznych jest aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia praktycznych, rynkowych, nowych rozwiązań.

Profesor Hieronim Maciejewski w PPNT aktywnie działa od początku istnienia parku, rozwijając jego strategiczne, w tym przede wszystkim naukowe obszary działalności oraz pełniąc przez wiele lat funkcje Członka Zarządu oraz Zastępcy Dyrektora Parku. Prof. Maciejewski to wybitny chemik oraz wykładowca, twórca nowych technologii, uhonorowany  za zasługi dla wynalazczości w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności w Polsce. Jest autorem lub współautorem 195 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych, jednej książki oraz 12 rozdziałów w książkach. Był lub jest kierownikiem lub główny wykonawcą 29 projektów badawczych. Jego badania są wykorzystywane w przemyśle – jest autorem 98 patentów i zgłoszeń patentowych.

Wraz z Prezesem zmienił się skład Zarządu oraz Dyrekcji:

  • Na stanowisko wiceprezesa został powołany dr hab. inż. Marcin Śmiglak. Z PPNT związany od 2012 roku, będąc kierownikiem Zespołu Syntez Materiałowych. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskał w 2007 roku na Uniwersytecie Alabama w USA. Od ponad 15 lat specjalizuje się w tematyce cieczy jonowych i ich aplikacji. Jest autorem ponad 70 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych, jak i również 8 patentów. Otrzymał wiele nagród z dziedziny chemii i przemysłu, w tym między innymi został Laureatem Polskiego Produktu Przyszłości w 2019 roku za autorski pomysł induktora odporności roślin Ilagro. Kierownik 20 projektów badawczych, o łącznej kwocie dofinansowania 19 milionów. Od 2018 roku Prezes spółki spin-off PPNT, Innosil.
  • Członkiem zarządu pozostaje na kolejną kadencję dr hab. Dominika Narożna. Związana z PPNT FAUM od 2017 roku, gdzie pełni funkcję Członka Zarządu. Wcześniej współpracowała z TVP S.A. Była także rzecznikiem prasowym oraz kierownikiem Biura Prasowego UAM. Oprócz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi oraz studia z zakresu Master of Business Administration. Wielokrotna stypendystka krajowych i międzynarodowych programów. Autorka trzech monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych czy współautorka licznych pozycji wydawniczych. Uczestnik kilkunastu projektów badawczych o zasięgu krajowym czy międzynarodowym. Doradca i trener biznesu.
  • Zastępcą Dyrektora PPNT zostaje dr Justyna Adamska. Zawodowo związana z PPNT od 2004 roku. Posiada 18-letnie doświadczenie we wspieraniu współpracy biznesu ze środowiskiem akademickim w zakresie wdrażania innowacji. Specjalistka w dziedzinie marketingu, nowoczesnej komunikacji, zarządzania oraz pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej oraz liczne kontakty w sieciach ośrodków innowacji. Certyfikowany Innovation Coach oraz trener w obszarze nowoczesnych narzędzi marketingowych, biznesu oraz innowacyjności. Koordynatorka i współrealizatorka wielu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz ośrodków innowacji. Uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Na co dzień praktyk z zakresu komunikacji i projektów. Autorka i współautorka licznych publikacji dotyczących innowacji i instytucji otoczenia biznesu.