ESSPO

 

ESSPO_EU_FLAG

Poznański Park Naukowo-Technologiczny, wraz z ośmioma partnerami z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Bułgarii i Estonii, realizuje projekt ESSPO (Efficient Support Services Portfolio for SME’s). Jego celem jest opracowanie efektywnego systemu wsparcia innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Projekt zakłada współpracę z partnerami dla opracowania a następnie pilotażowego wdrożenia rozwiązań  adekwatnych dla potrzeb każdego regionu partnera np. opracowanie i uruchomienie sytemu akredytacji dostawców usług dla MSP czy opracowanie nowych usług dostosowanych do potrzeb firm.

Partnerami w projekcie są:

 • Wielkopolska (PL): Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM (lider projektu)
 • European Association of Development Agencies (partner doradzający)
 • Institute for Business Competitiveness of Castilla y León (ES)
 • Municipality of Gabrovo (BG)
 • Applied Research and Communications Fund (BG)
 • Tartu Science Park Foundation (EE)
 • Tecnalia Research & Innovation Foundation (ES)
 • District of Hameln-Pyrmont (DE)
 • DEV’UP Centre-Val de Loire (FR)

Projekt potrwa do 31.03.2021. Pierwsze trzy lata realizacji projektu zostaną poświęcone na wypracowanie wszechstronnego systemu wsparcia, w taki sposób, aby odpowiadał on aktualnym potrzebom przedsiębiorców.  Ostatnie dwa lata projektu zostaną poświęcone na działania monitorujące wdrażanie opracowanych rozwiązań i ich ocenę. Dzięki współpracy międzynarodowej nasz region uzyska:

 • Dostęp do wiedzy i dobrych praktyk -how partnerów zagranicznych w zakresie zarządzania rozwojem regionalnym w odniesieniu innowacyjności, przedsiębiorczości oraz badań i rozwoju;
 • Nowe, lepsze rozwiązania co do instrumentów polityki regionalnej, które można adoptować do własnych potrzeb uzyskując informacje z „pierwszej ręki” – od regionów stosujących lub planujących zastosować dane rozwiązania;
 • Uzyskanie spojrzenia z zewnątrz do praktyk stosowanych u nas.

Podsumowując: ESSPO ma na celu wypracowanie rozwiązań, które:

 • rozwiną usługi wsparcia dla MSP i dostosują je do bieżących potrzeb przedsiębiorstw
 • wskażą narzędzia diagnostyczne pozwalające na właściwe dopasowanie wsparcia do potrzeb przedsiębiorstw
 • będą kombinacją wsparcia różnego rodzaju (finansowego, doradczego, dostępu do infrastruktury, funduszy unijnych itp.)
 • zapewnią lepszą koordynację działań poszczególnych instytucji w procesie wsparcia przedsiębiorstwa
 • podniosą jakość wsparcia dla MŚP

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) przez program Interreg Europe. Wartość projektu ESSPO to 1 923 130,00 euro.

Więcej informacji:

Elżbieta Książek (elzbieta.ksiazek@ppnt.poznan.pl tel. 61 82 79 740)

Strona projektu: https://www.interregeurope.eu/esspo/