Jednostki Wspierające Biznes

Wielkopolski Klub Kapitału to znamienite grono przedsiębiorców z Wielkopolski, zrzeszające właścicieli i szefów rzetelnych oraz wiarygodnych firm. PPNT jest członkiem tej organizacji. Od ponad dwudziestu dwóch lat WKK integruje środowisko wielkopolskich przedsiębiorców, którzy swą postawą i działalnością wpływają bezpośrednio na rozwój regionu oraz jego pozycję  w kraju i Europie.

Współpraca z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi polega na organizacji spotkań kooperacyjnych dla przedsiębiorców podczas targów Subcontracting, Polagra Food oraz Pol-Eco-System. Celem tych wydarzeń jest wsparcie firm w poszukiwaniu partnerów do współpracy w skali krajowej i międzynarodowej.

PPNT wspólnie z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, realizuje przedsięwzięcia łączące naukę z gospodarką, dotyczące przede wszystkim organizacji konferencji, seminariów i szkoleń oraz świadczenia usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorców.