Nagrody PPNT

Nagrody Fundacji UAM oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Wyróżnienie Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie za najlepiej zrealizowany projekt „Pomysł na biznes — promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce”, 2008 r.,

Nagroda Ministerstwa Rozwoju Regionalnego — Dobre Praktyki EFS, w kategorii Najlepsza inwestycja w człowieka dla projektu „Pomysł na biznes”, 2008 r.,

Nagroda „World Best Science Based Incubator 2009” w kategorii Młode inkubatory,

Tytuł Krajowego Lidera Innowacji w dziedzinie Innowacyjna Organizacja, 2009 r.,

Tytuł Dobrej Praktyki Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji dla „Wielkopolskiej Sieci Innowacji”, 2009 r.,

Tytuł Lidera Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce w kategorii Usługi dla innowacji, za realizację projektu „Wielkopolska Sieć Innowacji jako platforma współpracy na rzecz innowacyjności regionu”, 2009 r.,

Tytuł wzorcowego Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009 r.,

Nagroda „Dobre stypendia 2011” w kategorii Programy stypendialne uczelni wyższych,

Wyróżnienie w kategorii Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu, w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, za przedsięwzięcie Waste-Klaster, 2014 r.,

Nagroda główna w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2015 organizowanym przez Fundację Kronenberga przy banku Citi Handlowy, w kategorii Instytucja Wspierająca Przedsiębiorczość,

Wielkopolski Certyfikat „Rzetelni dla Biznesu” otrzymany w 2015 roku na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za stworzenie miejsca dla osób kreujących innowacyjne rozwiązania i doskonałe partnerstwo w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz technologicznych w gospodarce,

Wyróżnienie w rankingu UBI Global dla InQbatora PPNT za wysokie, 7. miejsce w Europie i 9. na świecie wśród inkubatorów związanych z uczelniami. UBI Global to organizacja badająca wyniki pracy inkubatorów na całym świecie,

Certyfikat jakości przyznawany przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), które przeprowadza audyty jakości działania instytucji otoczenia biznesu oraz parków technologicznych,

Certyfikat Microsoft Gold Certified Partner.
Wyróżnienie „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” dla Dyrektora PPNT, prof. Jacka Gulińskiego.
Przyznanie PPNT certyfikatu EU|BIC w 2017 r.
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 za badania prowadzone m.in. przez dr Marcina Śmiglaka nad naturalnymi środkami wspomagającymi odporność roślin.
Srebrny medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017 dla zespołu badawczego dr Marcina Śmiglaka, który pracuje nad innowacyjnymi związkami biologicznie aktywnymi służącymi do ochrony roślin.

Projekt dr. Śmiglaka z PPNT w TOP 65 Green and Sustainable Chemistry Challenge. Celem Green and Sustainable Chemistry Challenge jest zaktywizowanie  naukowców do projektowania takich procesów i rozwiązań, które m.in. zmniejszą lub wyeliminują wytwarzanie niepożądanych lub niebezpiecznych substancji chemicznych, szkodzących naszemu zdrowiu i ekosystemowi, 2017r
Medal Złoty Za Długoletnią Służbę wręczony w grudniu 2017 r. prof. Hieronimowi Maciejewskiemu, zastępcy dyrektora PPNT.

Odznaczenie  państwowe – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. UAM dr. hab. Jacka Gulińskiego – dyrektora PPNT, rok 2019.

Nagroda Wielkopolski Filar Biznesu dla Dyrektora PPNT, prof. UAM dr. hab. Jacka Gulińskiego za szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego Wielkopolski, rok 2019.

Druga nagroda w konkursie na Innowację Edukacyjną Roku 2019, organizowanym przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych dla programu edukacyjno-biznesowego Skillersi, prowadzonego przez Zespół Kreowania Innowacji PPNT.

Wyróżnienie „Nasz Wspólny Uniwersytet” nadane przez UAM za owocną współpracę z UAM w związku z Jubileuszem 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego w 2019 r.

Wyróżnienie dla Laboratorium Wyobraźni PPNT w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny- Certyfikat POT 2019 na etapie regionalnym.

Uzyskanie patentu Urzędu Patentowego RP dla „Zastosowanie amidów 7-karboksybenzo[1,2,3]tiadiazolu jako regulatora wzrostu roślin”, czyli induktorów odporności roślin, nad którymi pracuje dr hab. Marcin Śmiglak z Działu Badań Naukowych PPNT (2019 r.)

Wyróżnienie dla innowacyjnej substancji stymulującej odporność roślin w konkursie Polski Produkt Przyszłości w 2020 r.  w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy”. Wyróżnione substancje opracował zespół naukowców PPNT pod kierownictwem dr. hab. Marcina Śmiglaka.

Drugie miejsce dla PPNT w konkursie Inspiring Solutions w 2021 r. organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych i Obszarów Innowacji.