Parki technologiczne

Współpraca z innymi parkami technologicznymi opiera się przede wszystkim na aktywnym udziale we wspólnych inicjatywach oraz grupach roboczych, w tym poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), a także w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Parków Naukowych i Obszarów Innowacji (IASP).

WSPÓLNE PROJEKTY

Współpraca z innymi parkami technologicznymi polega również na realizacji wspólnych projektów, takich jak:

Techno-wizje, dotyczące zakładania firm akademickich i prowadzenia technologicznych start-upów;

TechnoInQbacja Pomysłów, upowszechniający wiedzę o przedsiębiorczości i korzyściach wynikających z prowadzenia własnej działalności gospodarczej w środowisku akademickim, a także promujący kreatywność i przedsiębiorczość wśród studentów, absolwentów oraz pracowników akademickich;

Audyt Innowacyjności, pozwalający na wprowadzenie do oferty parków nowej usługi proinnowacyjnej w postaci audytu i diagnozy poziomu kreatywności oraz absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Współpracujemy z parkami zagranicznymi – Science and Technology Park Adlershof (Berlin) oraz University Technology Park(Chicago) w obszarze soft-landingu – usłudze, która pozwala lokatorom jednego parku rozpocząć działalność na rynku w innym państwie poprzez lokalizację w partnerskim parku.