Parki technologiczne

Współpraca z innymi parkami technologicznymi opiera się przede wszystkim na realizacji projektów na rzecz innowacyjności, aktywnym udziale we wspólnych inicjatywach oraz grupach roboczych, w tym poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), a także w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Parków Naukowych i Obszarów Innowacji (IASP).

Współpracujemy z parkami zagranicznymi: