Usługi

Nasze spółki

W portfelu PPNT znajduje się kilkanaście spółek, w które zainwestowaliśmy blisko 8 mln zł w ramach projektu dofinansowanego z Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto jesteśmy udziałowcami spółki Unisil (pierwszy polski spin-off) oraz Wydawnictwa Nauka i Innowacje.

PPNT zainwestował w podmioty we wczesnej fazie rozwoju (seed). Były to projekty technologiczne, które posiadały trwałą przewagę rynkową lub były zdolne do jej wytworzenia. PPNT w zamian za dostarczony kapitał objął udziały w istniejącej lub nowo utworzonej spółce. Wycena spółki (a także to, jaki procent przypadł PPNT, a jaki pomysłodawcom) zależała od wielu czynników, m.in. stopnia rozwoju, ryzyka, zespołu, itd.

Przez cały okres inwestycji spółka posiada swojego opiekuna z PPNT, który obdarza ją wsparciem i stanowi bezpośredni kontakt. Utworzona firma ma również możliwość korzystania z infrastruktury i sprzętu, dostępnego na terenie Parku.

Dodatkowo zapraszamy do skorzystania z kompleksowego doradztwa transakcyjnego, oferowanego przez ekspertów PPNT. Usługa polega na opracowaniu dokumentów, niezbędnych do pozyskania inwestora, a następnie wsparciu w procesie pozyskania inwestora finansowego. Szczegółową ofertę znajdziesz tutaj.