Nasze spółki

Genesius sp. z o.o.

Genesius sp. z o.o.

Osoba kontaktowa w PPNT

Katarzyna Wlaź
katarzyna.wlaz@ppnt.poznan.pl
61 8279711

Strona internetowa

genesius.pl

Działalność przedsiębiorstwa dotyczy projektowania i sprzedaży wytworzonych w procesie syntezy konstruktów DNA/RNA o długości kilkuset/kilku tysięcy nukleotydów, które nie są możliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu powszechnie stosowanych metod. Wytworzone konstrukty DNA/RNA mogą być wykorzystywane przez grupę docelową jako półprodukt niezbędny w procesie tworzenia produktu finalnego o właściwościach leczniczych. Oferta spółki kierowana jest głównie do jednostek badawczych i naukowych oraz firm biotechnologicznych i farmaceutycznych.

Spółka uzyskała licencję wyłączną na korzystanie z wynalazku polegającego na odkryciu i opisaniu metody otrzymywania preparatu wykazującego aktywność ludzkiej AID i jej mutantów. Preparat cechuje wysoka czystość i aktywność enzymatyczna uzyskiwana przy zastosowaniu stosunkowo prostych, niekosztownych i przyjaznych dla środowiska naturalnego metod produkcji. Białko AID inicjuje procesy różnicowania przeciwciał i jest kluczowym czynnikiem zapewniającym prawidłowe działanie układu immunologicznego.