Nasze spółki

NanoSynHap

NanoSynHap

Osoba kontaktowa w PPNT

Katarzyna Wlaź
katarzyna.wlaz@ppnt.poznan.pl
61 827 97 11

Strona internetowa

nanosynhap.pl

Spółka produkuje nowe związki chemiczne w skali nano, a jednym z głównych produktów spółki są nanoapatyty (głównie hydroksy- i fluoroapatyty). Surowiec ten jest dostarczany dla firm farmaceutycznych (suplementy, maści, pasty, kremy) i kosmetycznych, które wykorzystują go w produktach końcowych.

Prowadzone przez pomysłodawców badania biologiczne wykazały skalę możliwości zastosowania tego materiału w medycynie także jako kremy z hydroksyapatytem na trudno gojące się rany.

Pomysłodawcy: Rafał Wiglusz, Robert Pązik, Tomasz Grzyb