PE4Trans

PE4Trans_nowy projekt w PPNT PoznańPoznański Park Naukowo-Technologiczny, wraz z pięcioma realizuje projekt PE4Trans (Public Engagement for Sustainable Public Transport).  Celem projektu jest poprawa regionalnej polityki transportu publicznego poprzez włączenie obywateli w proces jej tworzenia oraz przygotowanie rozwiązań promujących zmianę przyzwyczajeń transportowych mieszkańców.

Projekt koncentruje się na zwiększeniu efektywności inwestycji w infrastrukturę transportu publicznego oraz miękkich środkach zachęcających do korzystania z niej poprzez projektowanie ich „dla ludzi, przez ludzi i z ludźmi”.  Włączanie mieszkańców w prace nad rozwiązaniami komunikacyjnymi ma na celu pozyskanie informacji o ich preferencjach, potrzebach i nawykach związanych z transportem. Dodatkowo w ramach projektu, przy wsparciu autorytetów z dziedziny nauk społecznych i behawioralnych, zostaną opracowane wskazówki pomagające zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania ze zrównoważonego transportu. Całość ma służyć ekologii (zmniejszenie emisji dwutlenku węgla), rozwoju społeczności lojalnych (wzmacnianie proaktywnej postawy u mieszkańców) oraz rozwoju regionów (inteligentne inwestycje w infrastrukturę).

Partnerami w projekcie są:

  • Polska: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM (lider projektu)
  • Polska: Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
  • Wielka Brytania: Coventry University Enterprises limited (CUE)
  • Grecja: Aristotle University of Thessaloniki – Special Account for Research Funds
  • Hiszpania: miasto Valladolid
  • Niemcy: region Grafschaft Bentheim

Zakładamy, że cele projektu zostaną osiągnięte poprzez międzyregionalny proces uczenia się angażujący partnerów, interesariuszy i obywateli z terytoriów partnerskich.

Projekt potrwa do 2023 roku.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) przez program Interreg Europe. Wartość projektu to 1 409 791,00 euro.

Więcej informacji:

Kamila Dobek (kamila.dobek@ppnt.poznan.pl)

Strona projektu: https://www.interregeurope.eu/pe4trans/