Scale-up Champions

Scale-up Champions to międzynarodowa inicjatywa oferująca wsparcie dla „deep tech digital startups” z całej Europy. Pomaga startupom w wyjściu na rynki międzynarodowe, nawiązywaniu współpracy z korporacjami oraz inwestorami, a w konsekwencji skalowaniu swojej działalności.

Jeśli jesteś startupem specjalizującym się w rozwiązaniach z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, to program Scale-up Champions jest dla Ciebie!

W skrócie, co oferujemy startupom biorącym udział w programie?

 • Program współpracy między stratupem a korporacją;
 • Stworzenie indywidualnego programu gotowości inwestycyjnej;
 • Programy softlandingowe;
 • Udział w Market Discovery Missions do Danii, Hiszpanii, Estonii oraz na Litwę;
 • Dostęp do sieci inwestorów i korporacji;
 • Mentoring krajowych i zagranicznych ekspertów;
 • Wiedzę na temat rozwoju biznesu;
 • Możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych.

Co oferujemy korporacjom, inwestorom i innym przedstawicielom ekosystemu wsparcia biznesu?

 • Dostęp do wysokiej jakości, wyselekcjonowanych pomysłów gotowych do inwestycji lub współpracy z korporacją;
 • Udział w programie, który wspiera korporacje we wdrażaniu i integrowaniu rozwiązań dostarczanych przez startupy;
 • Wymianę doświadczeń i nawiązywanie międzynarodowych kontaktów.

 

Szczegółowa oferta dla młodych firm:

Program współpracy STARTUP – KORPORACJA:Udział w programie współpracy startupów z korporacjami w modelu SEARCH-SHAPE-SCALE:

  • SEARCH:
   • zaangażowanie korporacji do współpracy;
   • stworzenie propozycji wartości dla modelu współpracy;
   • określenie wyzwań stojących przed startupem;
   • speed dating i matchmaking.
  • SHAPE:
   • wybór właściwego modelu współpracy (np. wspólny zespół B+R, wspólny rozwój produktu/usługi, inkubowanie pomysłu);
   • aktywne wspieranie i zarządzanie współpracą pomiędzy startupem, a korporacją przez partnerów Scale-up Champions;
   • stworzenie MVP i testowanie go z klientami;
   • opracowanie planu współpracy i KPIs w oparciu o wyniki;
   • propozycja ram prawnych dalszej współpracy.
  • SCALE:
   • analiza wyników współpracy;
   • wyciągnięcie wniosków i określenie pól poprawy współpracy;
   • zapewnienie startupowi dodatkowego wsparcia w pozyskaniu inwestora,
   • walidacja produktu;
   • tworzenia spin-offów, wybór innej formy wdrożenia , rozwiązanie kwestii prawnych itp.

Program gotowości inwestycyjnej dla Twojego Startupu:

Indywidualny program gotowości inwestycyjnej obejmujący:

  • Szkolenia, warsztaty i indywidualne doradztwo z ekspertami i inwestorami z kraju i zagranicy;
  • Sesje mentoringowe dostosowane do potrzeb startupów;
  • Poruszana tematyka będzie dotyczyła m.in.
   • oczekiwań inwestorów (aniołów biznesu i VC), odpowiedzi na pytanie, które firmy są warte inwestycji z punktu widzenia inwestora;
   • korzyści ze współpracy z inwestorem;
   • sztuki prezentacji pomysłu startupu przed inwestorem;
   • tworzenia dokumentów formalnych niezbędnych do współpracy z inwestorem;
   • wyboru inwestora odpowiedniego na danym etapie rozwoju startupu;
   • strategii wyjścia z inwestycji – jakie są możliwe strategie wyjścia dla inwestorów i jak wpływają one na startupy?

Rozwój na rynkach międzynarodowych:

  • Market Discovery Missions:
   • misje mające na celu poznanie rynków: Polski, Danii, Hiszpanii, Estonii oraz Litwy;
   • skupią się na szkoleniach w zakresie kultury biznesowej danego kraju oraz specyfiki rynku;
   • oferują spotkania z potencjalnymi klientami oraz korporacjami zainteresowanymi współpracą.
  • Soft-landing:
   • krótkie pobyty w Polsce, Danii, Hiszpanii, Estonii oraz na Litwie;
   • pomoc w nawiązaniu kontaktu z lokalnymi graczami z branży, w której się specjalizują i poznaniu przedsiębiorstw z danego regionu;
   • lepsze zrozumienie ekosystemu docelowego oraz jego możliwości, co doprowadzi na szansę wejścia na nowy rynek.

Projekt otrzymał finansowanie z unijnego programu badawczo-innowacyjnego „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 871877.  Koordynatorem projektu jest Poznański Park Naukowo Technologiczny. Projekt realizujemy wraz z partnerami La Salle Technova z Barcelony, FUNITEC z Barcelony, DTU Skylab z Kopenhagi, Tehnopol z Tallina oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym z Kowna.

 

Kontakt: scaleup@ppnt.poznan.pl

Szczegółowe informacje na temat szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach programu Scale-up Champions, publikować będziemy w Aktualnościach.