Stowarzyszenia międzynarodowe

Współpraca międzynarodowa to ważny aspekt działalności naszego Parku. Staramy się być obecni na światowej arenie, aby nawiązywać kontakty pomocne w inkubowaniu i rozwoju wielkopolskich firm, uczyć się od najlepszych jednostek otoczenia biznesu z całego świata oraz dzielić się swoją wiedzą i promować naszych lokatorów. Należymy do:

EBN

EBN to międzynarodowa sieć instytucji otoczenia biznesu. Obecnie należy do niej ponad 260 członków: parki technologiczne, inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, uczelnie, organizacje rządowe, duże przedsiębiorstwa i inwestorzy. Członkowie dzielą się doświadczeniami i wspierają w pozyskiwaniu finansowania unijnego. Co ważne, członkostwo w EBN pozwala nam na rozwój narzędzi ułatwiających soft-landing dla firm zainteresowanych działalnością zagraniczną.

PPNT został wyróżniony certyfikatem EU|BIC, który potwierdza najwyższą jakość usług biznesowych świadczonych dla firm będących w różnym stadium rozwoju.

IASP

Od 1998 roku jesteśmy członkiem IASP, Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych i Obszarów Innowacji– wiodącej na świecie organizacji zrzeszającej tego typu jednostki. Jesteśmy pierwszym polskim członkiem tej instytucji. Członkostwo w IASP pozwala nam na dzielenie się wiedzą i współpracę z najlepszymi ekspertami podczas dorocznych międzynarodowych konferencji, ale też na promowanie naszych lokatorów na wybranych przez nich rynkach poprzez kontakt z innymi członkami stowarzyszenia IASP.