Uczelnie i instytuty naukowe

Współpraca z UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jednostka najbardziej związana z PPNT. Współpraca dotyczy przede wszystkim:

 • Prowadzenia na terenie PPNT Centrów Badawczych przez naukowców z UAM
 • Korzystania przez pracowników i jednostki uczelni z usług sieci Enterprise Europe Network
  W ramach działań EEN najcenniejszą inicjatywą są audyty naukowe, dzięki którym identyfikowany jest potencjał do komercjalizacji, a co za tym idzie dalszej możliwości współpracy przy korzystaniu z innych usług Parku – doradztwa w sferze własności intelektualnej, przygotowania profili kooperacyjnych i ich promocja.
 • Wspólnych działań dla przedsiębiorczości akademickiej
  W zakresie przedsiębiorczości akademickiej prowadzone są między innymi przedmioty fakultatywne dla studentów i doktorantów związane z tą tematyką, a także organizowana jest cykliczna impreza – Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Dzięki takiej działalności studenci, absolwenci i pracownicy UAM biorą udział w programach preinkubacyjnych, zakładają swoje przedsiębiorstwa, a niektórzy z nich stają się lokatorami PPNT.
 • Współorganizowania konferencji naukowych UAM
  Wspieramy wydziały UAM w organizowaniu profesjonalnych konferencji naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, nawet do 500 uczestników.
 • Pozyskiwania finansowania unijnego
  Wspieramy i aktywizujemy jednostki UAM (szczególnie z kategorią A i A+) w uzyskiwaniu dofinansowania badań z programu Horyzont 2020.
 • Edukacji i popularyzacji nauki
  Na terenie PPNT działa przedszkole Parkowe Skrzaty, do którego uczęszczają dzieci pracowników UAM, a Laboratorium Wyobraźni PPNT, pierwsze w Poznaniu centrum popularyzacji nauk ścisłych, współpracuje z Uniwersytetem Kolorowym UAM, dedykowanym dzieciom.

Współpraca z innymi uczelniami

PPNT współpracuje nie tylko z naukowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ale także z innych poznańskich uczelni – Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, realizując wspólne projekty badawcze i proinnowacyjne. Ponadto, PPNT współpracuje z Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w ramach powiązania kooperacyjnego Waste-Klaster. Zrealizowaliśmy również wspólny projekt z Uniwersytetem Zielonogórskim, obejmujący staże zagraniczne młodych przedsiębiorców.

Kolejną inicjatywą PPNT, która spotkała się z dużym zainteresowaniem naukowców, był Inkubator Innowacyjności. Projekt ten miał na celu wsparcie współpracy pracowników uczelni z przedsiębiorcami. Nasi eksperci spotykali się z zespołami badawczymi w celu poznania ich zainteresowań badawczych i dotychczasowych osiągnięć. Zespoły lub samodzielni naukowcy, którzy opracowali innowacyjne technologie uzyskali wsparcie w postaci doradztwa, dzięki któremu dowiedzieli się m.in. jakie jest zainteresowanie firm opracowaną technologią oraz jak firmy postrzegają przewagę konkurencyjną danej technologii, względem dotychczas istniejących. Technologie, które były najbardziej interesujące dla firm zostały wycenione, a także opracowano dla nich ścieżki komercjalizacji. Dodatkowo, naukowcy otrzymali dofinansowanie na przygotowanie treści zgłoszenia patentowego oraz budowę prototypu.

Przykłady opracowanych technologii:

 • Interaktywna ścianka Knoocker,
 • Mobilne sito do kompostowni,
 • Mobilny system sterowania małymi oczyszczalniami ścieków,
 • Sonda do badań uszkodzeń DNA.

PPNT cały czas poszukuje naukowców i zespołów badawczych, zainteresowanych rozwinięciem współpracy z przedsiębiorstwami.

Współpraca z instytutami naukowymi

 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
  PPNT wspierał Instytut w transferze technologii i poszukiwaniu klientów, a także sporządzaliśmy wyceny technologii stworzonych w Instytucie dla potrzeb wniesienia ich aportem do nowo powołanej spółki celowej.
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN
  Instytut skorzystał ze wsparcia w konsultowaniu wniosku projektowego w ramach konkursu TANGO, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Instytut Logistyki i Magazynowania
  W ramach działającej w PPNT sieci Enterprise Europe Network (EEN), wspieraliśmy Instytut w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.
 • Instytut Obróbki Plastycznej
  W ramach działającej w PPNT sieci Enterprise Europe Network (EEN), wspieraliśmy Instytut w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.

Lokalne Punkty Kontaktowe Programów Ramowych UE na uczelniach

Funkcjonujący w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego RPK Poznań (Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE), jest koordynatorem sieci punktów kontaktowych, działających w głównych uczelniach i jednostkach naukowo-badawczych na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Wieloletnia współpraca ze środowiskiem naukowym na rzecz zachęcania badaczy i przedsiębiorców do uczestnictwa  w Programach Ramowych, owocuje licznymi, innowacyjnymi projektami współpracy międzynarodowej. Obecnie Wielkopolska znajduje się na trzecim  miejscu w Polsce w rankingu pozyskiwania funduszy z Programu Ramowego HORYZONT 2020.

W ramach sieci Lokalnych Punktów Kontaktowych podejmowane są wspólne inicjatywy w organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznych szkoleń dotyczących pisania, rozliczania i zarządzania wnioskami w programach ramowych UE.