Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

 

W 2006  roku Poznański Park Naukowo-Technologiczny został członkiem konsorcjum realizującego projekt o nazwie Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) na terenie UAM. WCZT to multidyscyplinarny ośrodek skupiający najlepszych specjalistów nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, skoncentrowany na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach. Pomysłodawcą projektu jest prof. Bogdan Marciniec, a cel nadrzędny przedsięwzięcia stanowi integracja poznańskiego środowiska naukowego wokół idei stworzenia i rozwoju ośrodka badawczo-technologicznego o randze międzynarodowej. Istotą działalności Centrum jest opracowanie oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. fine chemicals), a także nowej generacji bio- i nano-materiałów oraz ich prekursorów, a następnie opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania z przeznaczeniem dla optoelektroniki, medycyny, farmacji, rolnictwa oraz wielu innych dziedzin przemysłu i techniki. Celem tych badań jest również stworzenie podstaw technologicznych dla szeregu zastosowań chemii bioorganicznej, biologii molekularnej i biotechnologii, w szeroko pojętej ochronie zdrowia (tj. molekularnej i komórkowej terapii i diagnostyce medycznej), a także dla zastosowań agrotechnicznych i w przemyśle spożywczym.

Konsorcjum WCZT tworzy pięć poznańskich uczelni:

cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk:

a także Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Urząd Miasta Poznania, jako partner wspierający.

Zadaniem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM w tym przedsięwzięciu, jest działalność w zakresie transferu i inkubacji technologii opracowanych w WCZT.

Więcej informacji na stronie WCZT.