Usługi

Analiza freedom to operate i badanie stanu techniki

Analiza Freedom to Operate i badanie stanu techniki są narzędziami wspierającym proces podejmowania decyzji w zakresie rozwoju rynkowego. Pozwalają określić czy dane rozwiązanie nie jest takie samo, jak inna opatentowana technologia i czy nie narusza zastrzeżeń patentowych i zakresu ochrony.

Wejście na rynek z nową technologią wiąże się z szeregiem wyzwań między innymi z ryzykiem dotyczącym możliwych naruszeń praw wyłącznych (patentowych) innych firm. Przed decyzją o wejściu na rynek krajowy lub zagraniczny warto sprawdzić, czy w danym kraju nie funkcjonują inne, konkurencyjne technologie i czy możemy na dany rynek wprowadzić nasze rozwiązanie.

Doradcy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego zapewniają analizę konkurencyjnych, opatentowanych pomysłów i opracowują profesjonalną analizę czystości patentowej w kraju i za granicą, w celu określenia czy dane rozwiązanie nie narusza praw innych podmiotów.

Na czym polega usługa?

Badanie stanu techniki to analiza obecnego stanu wiedzy o danej dziedzinie, w kontekście istniejących rozwiązań, technologii, opublikowanych wyników badań naukowych. Analizowane są zgłoszenia patentowe i patenty oraz artykuły naukowe i oferta konkurencyjnych firm.

Elementy badania stanu techniki są niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach działania 1.1.1 PO IR – tzw. szybka ścieżka. Z kolei analiza Freedom to Operate konieczna jest przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach EIC Accelerator.

W razie potrzeby eksperci PPNT zapewniają kontakt z rzecznikiem patentowym.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Analiza Freedom to Operate pomaga określić czy nasze rozwiązanie nie narusza praw innych podmiotów zanim wprowadzi się je na nowy rynek, co redukuje koszty i zmniejsza ryzyko ewentualnych pozwów i odszkodowań;
  • Badanie stanu techniki pozwala na sprawdzenie wszystkich rozwiązań funkcjonujących w interesującej nas dziedzinie;
  • Zespół ekspertów PPNT przygotowuje rzetelną analizę i wnioski w oparciu o dane patentowe pochodzące z wiodącej w świece bazy PatSnap;
  • Eksperci PPNT posiadają doświadczenie w realizacji wielu tego typu analiz;
  • Rekomendacje czerpiemy z wieloletniego doświadczenia w zakresie ochrony własności intelektualnej i patentowej firm i instytucji badawczych.