Usługi

Analiza profilu kwasów tłuszczowych


W czasie pandemii COVID-19 działamy bezpiecznie i realizujemy zlecenia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Tłuszcze to pod względem chemicznym estry kwasów tłuszczowych (KT) i gliceryny. Cechą charakterystyczną każdego tłuszczu są indywidualne proporcje kwasów tłuszczowych. Kompozycja kwasów tłuszczowych decyduje o właściwościach fizycznych danego tłuszczu (np. stan skupienia), jego własnościach prozdrowotnych jak i pozwala na identyfikację pochodzenia danego tłuszczu (roślinny, zwierzęcy), nawet ze wskazaniem konkretnego gatunku rośliny czy zwierzęcia.

Badanie pozwalające na określenie wzajemnych stosunków kwasów tłuszczowych nosi nazwę analizy profilu (rozkładu) kwasów tłuszczowych (PKT). Analizę PKT przeprowadza się zarówno dla naturalnych tłuszczów (oleje, łój), ich mieszanin jak i surowców przemysłowych na bazie estrów kwasów tłuszczowych (środki powierzchniowo czynne, biopaliwa). Analiza PKT stanowi szczególnie cenne źródło informacji o stosowanych surowcach dla branż kosmetycznej i farmaceutycznej.

 

Na czym polega usługa?

Oznaczenie profilu kwasów tłuszczowych polega na poddaniu próbki tłuszczu lub surowca reakcji transestryfikacji, czyli przeprowadzeniu estrów gliceryny do estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Następnie uzyskaną mieszaninę estrów metylowych poddaje się badaniu techniką chromatografii gazowej. Wyniki prezentowane są w formie udziałów procentowych danego estru względem sumy wszystkich estrów.

 

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Kontrola jakości produktów / surowców kosmetycznych i farmaceutycznych pod względem rozkładu kwasów tłuszczowych.
  • Określenie proporcji kwasów nasyconych, jednonienasyconych i wielonienasyconych.
  • Wykluczenie obecności szkodliwych tłuszczów trans.
  • Potwierdzenie obecności korzystnych dla zdrowia kwasów tłuszczowych DHA (dokozaheksaenowego) i EPA (eikozapentaenowego).
  • Śledzenie zafałszowań produktów i surowców niepożądanymi składnikami, innego pochodzenia niż zadeklarowane przez dostawcę / producenta.
  • Wskazanie źródła pochodzenia danego tłuszczu.