Usługi

Audyt potencjału firmy

Prowadzisz małą lub średnią firmę i chcesz usprawnić lub udoskonalić przebieg różnorodnych procesów wewnętrznych? A może chciałbyś poprawić zarządzanie produktami? Jeśli jest Ci potrzebna pomoc, skorzystaj z audytu/badania z wykorzystaniem narzędzia smE-MPOWER, które posłuży ocenie potencjału Twojej firmy.

Czego dotyczy audyt potencjału?

Analizujemy cztery istotne obszary w firmie:

  • Kluczowe czynniki innowacyjności
  • Źródła innowacji
  • Zasoby wewnętrzne
  • Współpraca z partnerami biznesowymi

Co jest rezultatem audytu?

Powstaje raport, w którym zespół ekspercki nie tylko diagnozuje m.in. w jaki sposób firma wychwytuje z rynku potrzeby klientów, jak generuje i rozwija pomysły, jak tworzy oraz komercjalizuje nowe produkty, ale przede wszystkim opracowuje rekomendacje, których celem jest optymalizacja procesów czy usprawnienie, udoskonalenie produktów.

Co po badaniu zyskuje firma?

  • Sugestie do definiowania celów, wskazanie kierunków rozwoju, obszarów wymagających uwagi
  • Ukształtowanie i usprawnienie struktur oraz procesów
  • Sprawne i efektywne zarządzanie środowiskiem innowacyjnym
  • Wdrożenie odpowiednich modelów komercjalizacji i transferu technologii

Audyt przeprowadzają doświadczeni doradcy i eksperci PPNT, którzy od kilkunastu lat pracują z firmami nad podniesieniem ich potencjału.