Dla przyszłych przedsiębiorców

Eksperci PPNT prowadzą szkolenia i doradztwo dla osób, które myślą o założeniu własnej firmy oraz dla młodych przedsiębiorców. Czerpiemy doświadczenie z prowadzonego od 2006 r. jednego z najlepszych programów inkubacji na świecie (wg rankingu UBI Global na 2015 r.), z którego skorzystało ponad 100 firm.

Poszukujesz pomysłu na swoją karierę zawodową? Skorzystaj z oferty szkoleń i programów prowadzonych w PPNT.

Doradcy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego pomogą przygotować wniosek o dofinansowanie unijne z Programu Ramowego Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).