Usługi

Doradztwo, badania wykopaliskowe i ekspertyzy

Centrum Archeologiczne PPNT zajmuje się ochroną i upowszechnianiem dziedzictwa archeologicznego, a jednocześnie świadczy pełen zakres usług archeologicznych związane w różnorodnymi inwestycjami, m. in. z budową domów, osiedli oraz infrastrukturą podziemną i drogową.

Na czym polega usługa?

Wykonujemy:

  • przygotowanie terenu do realizacji inwestycji
  • badania rozpoznawcze (sondażowe i powierzchniowe)
  • badania wykopaliskowe, nadzory archeologiczne
  • opracowania wyników badań
  • ekspertyzy i analizy specjalistyczne
  • konsultacje i doradztwo inwestycyjne, kosztorysowanie i opiniowanie

Oferujemy również pomoc formalno-prawną w uzyskaniu wymaganych uzgodnień i decyzji Urzędów Ochrony Zabytków. Zapewniamy profesjonalną dokumentację i konserwację pozyskanych zabytków, a także udostępniamy własną przestrzeń magazynową do ich przechowywania. Wykonujemy kompleksowe i interdyscyplinarne opracowania źródeł archeologicznych.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Pracujemy na terenie całego kraju
  • Oferujemy profesjonalne usługi realizowane przez zespół uznanych specjalistów
  • Posiadamy wszystkie wymagane ustawowo uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych