Usługi

Doradztwo w procesie transformacji cyfrowej – ADMA Scan

Doradztwo w procesie transformacji cyfrowej to kompleksowa usługa doradcza obejmująca:

  • analizę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa w oparciu o metodę ADMA Scan,
  • analizę możliwych źródeł finansowania procesu transformacji (programy regionalne, krajowe i środki pochodzące bezpośrednio z Komisji Europejskiej),
  • sformułowanie scenariuszy zmian / mapy drogowej w kierunku Przemysłu 4.0,
  • przygotowanie zespołu do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie.

Na czym polega usługa?

ADMA Scan to narzędzie opracowane na zlecenie EASME – komórki Komisji Europejskiej zajmującej się wspieraniem małych i średnich przedsiębiorstw. Metoda powstała na podstawie wieloletnich doświadczeń ekspertów z wielu krajów europejskich. W ciągu trzech lat od jej powstania została przeprowadzona dla kilkuset przedsiębiorstw w całej Europe. Narzędzie to pozwala na metodologiczne zdiagnozowanie funkcjonowania firmy w aspektów jak m.in. technologia produkcji, poziom automatyzacji i robotyzacji procesów, cyfryzacja produktów i procesów – produkcyjnych i pozaprodukcyjnych (sprzedażowych, magazynowych, dystrybucyjnych, marketingowych, HR itp.), integracja danych w firmie, cyberbezpieczeństwo, strategia cyfrowa, przywództwo, kultura organizacji, zarządzanie kompetencjami pracowników.

Metoda diagnostyczna opiera się o dwa elementy. Podczas pierwszego etapu pracownicy firmy wypełniają ankietę on-line, która zawiera kilkanaście pytań, następnie te same osoby biorą udział w spotkaniu diagnostycznym, podczas którego analizowane są wyniki ankiety oraz dyskutowane funkcjonowanie firmy w kolejnych ok. 60 aspektach.

Dlaczego warto skorzystać?

Mapa drogowa uwzględnia specyficzne wymogi określane przez instytucje wdrażające programy pomocowe UE oraz zawiera informacje niezbędne w procesie pozyskiwania dotacji. Konsultanci PPNT realizujący usługę są certyfikowanymi ekspertami w zakresie ADMA Scan.