Usługi

Opracowanie modelu biznesowego

Utrzymanie lub poprawienie pozycji na rynku wymaga od przedsiębiorców ciągłej czujności na zmiany zachodzące w otoczeniu. Jednak nawet najbardziej skrupulatne analizy nie odniosą skutku, jeżeli nie uda się wyciągnąć z nich wniosków i sformułować założeń strategicznych.

Oferowana przez ekspertów Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego usługa formułowania (lub dopasowywania) modelu biznesowego dedykowana jest firmom, które nie tylko zbierają informacje, ale chcą je również kreatywnie analizować i wyszukiwać nowych sposobów na funkcjonowanie w biznesie.

Na czym polega usługa?

  • Opracowanie modelu biznesowego to warsztat dla firm przygotowujących się do wdrożenia nowych rozwiązań, planujących ekspansję na nowe rynki lub stających przed koniecznością zmian organizacyjnych.
  • Wypracowany podczas warsztatów model pozwoli odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób organizacja tworzy i dostarcza wartość swoim klientom; jak kształtuje relacje pomiędzy uczestnikami rynku; jak definiuje źródła przychodów, a także czym są niezbędne zasoby firmy (wg koncepcji Business Model Canvas).
  • W warsztacie biorą udział trenerzy z PPNT oraz pracownicy i kadra zarządzająca Klienta.
  • Spotkanie odbywa się w siedzibie Klienta.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Warsztat pozwoli na zdiagnozowanie słabych i mocnych stron obecnego modelu biznesowego przedsiębiorstwa oraz wypracowanie konkretnych działań, pozwalających zwiększyć szanse sprzedażowe
  • Metoda może być z jednakowym powodzeniem stosowana do analizy już istniejących modeli biznesowych, jak i działań planowanych w przyszłości.
  • W sposób jasny systematyzuje najważniejsze informacje o firmie i jej usługach oraz pozwala łatwo nanosić poprawki w trakcie korzystania – wypracowany model służy więc firmie długo po zakończeniu współpracy z PPNT
  • Warsztat pozwala precyzyjnie przygotować się do planowanych zmian i zaplanować najbardziej optymalny sposób ich wdrażania