Usługi

Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności

Wejście na nowy rynek wymaga od przedsiębiorcy dostosowania się do aktualnej sytuacji w otoczeniu, gdzie planuje rozwijać swoja działalność. Niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowych analiz oraz sformułowanie założeń strategicznych na podstawie wniosków wyciągniętych z zebranych informacji.

Oferowana przez ekspertów Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego usługa formułowania modelu biznesowego dedykowana jest firmom, które nie tylko zbierają informacje, ale chcą również wyciągać z nich wnioski i na ich podstawie formułować nowe kierunki rozwoju swojej działalności.

Z czego składa się usługa?

 • Analiza rynku docelowego: jego wielkości i dynamiki, obecnej na nim konkurencji, dostępnych kanałów dystrybucji;
 • Sformułowanie wniosków w zakresie głównych przewag konkurencyjnych firmy oraz sprzyjających trendów rynkowych;
 • Określenie strategii działania w zakresie:
  • Komunikowania oferty wartości, zdefiniowania głównych grup docelowych, kanałów dystrybucji oraz narzędzi marketingowych.
  • Planu działań do podjęcia przez przedsiębiorstwo, aby efektywnie obsłużyć nowe procesy związane z działalnością międzynarodową.

Co obejmuje zakres prac?

 • Analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne;
 • Wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych;
 • Analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych;
 • Wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych, wystaw czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego);
 • Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);
 • Opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym określeniem zadań związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego na poszczególnych rynkach;
 • Rekomendacje w zakresie nabycia oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i nabycia środków trwałych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

 • Pozyskanie rzetelnej analizy rynku docelowego;
 • Doradztwo od doświadczonego partnera w zakresie sformułowania modelu biznesowego;
 • Przygotowany plan działań, który pozwoli wejść na nowy rynek międzynarodowy;
 • Dokument można wykorzystać przy staraniu się o dotacje w ramach 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.