Usługi

Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności

Wejście na nowy rynek wymaga od przedsiębiorcy dostosowania się do aktualnej sytuacji w otoczeniu, gdzie planuje rozwijać swoja działalność. Niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowych analiz oraz sformułowanie założeń strategicznych na podstawie wniosków wyciągniętych z zebranych informacji.

Oferowana przez ekspertów Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego usługa formułowania modelu biznesowego dedykowana jest firmom, które nie tylko zbierają informacje, ale chcą również wyciągać z nich wnioski i na ich podstawie formułować nowe kierunki rozwoju swojej działalności.

Z czego składa się usługa?

 • Analiza rynku docelowego: jego wielkości i dynamiki, obecnej na nim konkurencji, dostępnych kanałów dystrybucji;
 • Sformułowanie wniosków w zakresie głównych przewag konkurencyjnych firmy oraz sprzyjających trendów rynkowych;
 • Określenie strategii działania w zakresie:
  • Komunikowania oferty wartości, zdefiniowania głównych grup docelowych, kanałów dystrybucji oraz narzędzi marketingowych.
  • Planu działań do podjęcia przez przedsiębiorstwo, aby efektywnie obsłużyć nowe procesy związane z działalnością międzynarodową.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

 • Pozyskanie rzetelnej analizy rynku docelowego;
 • Doradztwo od doświadczonego partnera w zakresie sformułowania modelu biznesowego;
 • Przygotowany plan działań, który pozwoli wejść na nowy rynek międzynarodowy;
 • Dokument można wykorzystać przy staraniu się o dotacje w ramach 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.