Usługi

Monitoring projektów finansowanych z Programów Ramowych UE

Prawidłowe rozliczenie projektu, który uzyskał dofinansowanie unijne, to często trudne i skomplikowane zadanie. Zwłaszcza dla osób, które na co dzień nie zajmują się kwestiami finansowymi lub nie rozliczały wcześniej dotacji unijnych.

Eksperci Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego we współpracy z biegłymi rewidentami oferują beneficjentom wsparcie w zakresie raportowania wykonywanych zadań i przestrzegania zasad finansowych Komisji Europejskiej.

Skorzystaj z usługi monitoringu projektów unijnych, zanim nastąpi kontrola. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko ewentualnych nieprawidłowości i unikniesz konsekwencji w postaci wstrzymania płatności, zawieszenia projektu lub nakazu zwrotu dotacji.

Na czym polega usługa?

Monitoring przeprowadzają pracownicy PPNT wraz z biegłymi rewidentami z firmy IDEA Audyt sp. z o.o. Usługa obejmuje:

 • Zapoznanie się z dokumentacją projektową
 • Rozpoznanie obszarów ryzyka
 • Sprawdzenie zgodności poniesionych kosztów z zapisami umowy grantowej,
 • Weryfikację kwalifikowalności wydatków w stosunku do wytycznych Komisji Europejskiej w danym programie ramowym,
 • Weryfikacja zgodności przeprowadzonych działań i otrzymanych rezultatów
  z założeniami umowy grantowej,
 • Analizę funkcjonowania systemu rachunkowości w zakresie dotyczącym projektu,
 • Badanie poszczególnych pozycji kosztowych i wydatkowych projektu pod względem prawidłowości ujęcia w księgach rachunkowych oraz wyceny,
 • Badanie dokumentów źródłowych w oparciu o określoną próbę,
 • Badanie prawidłowości sprawozdania finansowego projektu.

Efektem przeprowadzonego monitoringu jest sprawozdanie zawierające analizę i rekomendacje biegłego rewidenta i eksperta PPNT dla kierownika projektu.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

 • Prawidłowo wykonany monitoring pozwala uniknąć kłopotliwych konsekwencji finansowych, które grożą w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w trakcie kontroli
 • Gwarancją jakości monitoringu projektów unijnych jest doświadczenie naszych ekspertów: Poznański Park Naukowo-Technologiczny pozyskał i rozliczył projekty o wartości ponad 100 mln złotych, a rewidenci IDEA Audyt pracowali przy projektach prowadzonych m.in. przez UAM, Politechniką Poznańską, Ogród Zoologiczny w Poznaniu, czy Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Oferujemy profesjonalną obsługę i konkurencyjną cenę