Usługi

Ochrona własności intelektualnej

Znaki towarowe, wynalazki, licencje, unikatowe know-how to bezcenne zasoby firm i instytucji badawczych. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu globalnym ich ochrona staje się kluczowym zagadnieniem. Firma czy instytucja, która świadomie chroni swoją własność intelektualną, równocześnie dba o swoją pozycję na rynku.

O ochronę własności intelektualnej (IPR) Twojej firmy skutecznie zadbają eksperci Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Służymy radą w zakresie zmian prawnych oraz praktycznych rozwiązań.

Na czym polega usługa?

Usługa dedykowana jest firmom niezależnie od wielkości oraz jednostkom badawczo-naukowym.

Pierwszym etapem współpracy jest wsparcie w identyfikowaniu przedmiotów własności intelektualnej. Następnie zespół doradców z PPNT analizuje je pod kątem możliwości wdrożeniowych i potencjału rynkowego. Wskazujemy również odpowiednie ścieżki ochrony (patent, znak towarowy, wzór przemysłowy lub użytkowy i inne) wraz z określeniem ram czasowych i kosztowych wybranej procedury. Wspieramy Klientów w budowie strategii ochrony własności intelektualnej oraz ułatwiamy kontakt z rzecznikiem patentowym.

Szczegółowy zakres współpracy oraz jej ramy czasowe omawiane są indywidualnie.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Objęcie ochroną własności intelektualnej jest narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza dla innowacyjnych, opartych na wiedzy firm działających w środowisku międzynarodowym
  • Opracowana strategia ochrony wynalazków przyspiesza i ułatwia ich komercjalizację (w przypadku jednostek naukowych i badawczych) lub pozyskanie inwestora (dla firm)
  • Odpowiednie i planowane podejście do ochrony własności intelektualnej (IPR) pozwala na eliminację nadmiernych kosztów i alokację zasobów w najbardziej obiecujące i rokujące rozwiązania innowacyjne
  • Opracowana strategia ochrony własności intelektualnej pozwala na planowanie budżetu i sukcesywne budowanie pozycji konkurencyjnej firmy lub uczelni