Usługi

Opracowanie ścieżki komercjalizacji

Skuteczna komercjalizacja produktu polega na udostępnieniu na rynku wyników prac badawczo-naukowych, prowadzonych zarówno przez firmy, jak i jednostki naukowe, z korzyścią finansową dla twórców tych badań.

Współpraca z ekspertami z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego pozwala opracować ścieżkę komercjalizacji z jednoczesnym maksymalizowaniem przychodów, zabezpieczeniem interesów twórców oraz określeniem najbardziej korzystnej formy współpracy z potencjalnymi kontrahentami.

Na czym polega usługa?

Opracowywanie ścieżki komercjalizacji dedykowane jest zarówno firmom, jak i instytucjom badawczo-naukowym.

Zespół ekspertów Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego we współpracy z Klientem identyfikuje innowacje pod kątem potencjału wdrożeniowego, analizując:

  • Potencjał rynkowy innowacji – czyli określenie szans wdrożenia, kluczowych graczy rynkowych i ewentualnych licencjobiorców
  • Status własności intelektualnej – czyli określenie stanu ochrony badanej innowacji, jej zakresu geograficznego, wymiaru czasowego i szans wdrożenia
  • Potencjał zespołu twórców/właściciela innowacji – czyli określenie gotowości do założenia spółki, sprzedaży technologii lub wdrożenia modelu licencjonowania
  • Stan rozwoju innowacji – określenie jej gotowości do wdrożenia bądź konieczności wykonywania dalszych badań

Wyniki analizy pozwalają określić optymalną ścieżkę komercjalizacji dla wynalazku (określenie możliwości sprzedaży, utworzenia spółki, licencji). Eksperci PPNT przygotowują raport, prezentujący wyniki analizy wraz z rekomendacjami dalszych kroków.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Przygotowana we współpracy z PPNT ścieżka komercjalizacji zawiera konkretne propozycje dla Klienta, będącego właścicielem badanej innowacji, stanowiące wytyczne co do wdrożenia lub oczekiwane zwroty, jakich można się z komercjalizacji spodziewać
  • Opracowanie profesjonalnego planu komercjalizacji innowacji pomaga przyspieszyć proces wprowadzania jej na rynek oraz ułatwia współpracę z potencjalnymi kontrahentami