Usługi

Organizacja konferencji

Biuro Organizacji Konferencji zajmuje się kompleksową organizacją konferencji i wydarzeń naukowych. Gwarantujemy elastyczne i komfortowe warunki organizacji konferencji i wydarzeń naukowych z podziałem na kwestie naukowe i logistyczne – w zależności od potrzeb przygotujemy kosztorys uwzględniający wszystkie lub wybrane elementy współpracy.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz innych uczelni i instytucji naukowych na terenie Wielkopolski.

Posiadamy 9 lat doświadczenia, realizując w tym czasie ponad 80 konferencji i wydarzeń naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zdobyta wiedza i doświadczenie predysponują nas do organizacji wydarzeń naukowych na najwyższym poziomie.

 • Preferencyjne warunki dla środowiska akademickiego
 • Procedury współpracy ustalone z Władzami Uczelni
 • Komfort pracy wynikający z podziału obowiązków na naukowe i logistyczne
 • Kompleksowy lub częściowy zakres współpracy

Zakres naszych usług:

 • Obsługa finansowa wydarzeń i konferencji:

  • Szczegółowe opracowanie budżetu
  • Założenie subkonta konferencyjnego (PLN, EUR I USD)
  • Ewidencja przychodów i kosztów
  • Wystawianie faktur uczestnikom
  • Możliwość płatności online w systemie PayU
  • Współpraca ze sponsorami i darczyńcami
  • Pomoc w pozyskiwaniu dotacji
 • Logistyka

  • Rezerwacje sal konferencyjnych, hoteli, obiektów gastronomicznych
  • Negocjacje z podwykonawcami
  • Koordynacja usług cateringowych
  • Organizacja przestrzeni konferencyjnych
  • Zapewnienie środków transportu
  • Nadzór techniczny, przygotowanie nagłośnienia i sprzętu audiowizualnego
  • Prowadzenie rejestracji i punktu informacyjnego wydarzenia
  • Przygotowanie stoisk wystawienniczych i tablic posterowych
 • Usługi informatyczne i medialne

  • Utworzenie i obsługa strony internetowej wydarzenia
  • Prowadzenie sytemu rejestracji uczestników
  • Obsługa systemu rejestracji abstraktów i artykułów online
  • Redakcja i wysyłka newsletterów
  • Tworzenie informacji prasowych i promocja wydarzenia
  • Pozyskiwanie patronatów honorowych i medialnych
  • Dokumentacja fotograficzna / filmowa
 • Obsługa uczestników konferencji

  • Utworzenie skrzynki mailowej i prowadzenie korespondencji z uczestnikami
  • Przygotowanie zaproszeń konferencyjnych
  • Sporządzenie zaproszeń w celu uzyskania wizy
  • Prowadzenie baz danych
 • Materiały konferencyjne

  • Stworzenie logotypu i systemu identyfikacji wizualnej
  • Przygotowanie pakietów konferencyjnych
  • Projektowanie certyfikatów uczestnictwa
  • Redakcja, skład i druk materiałów (m.in. Przewodnika, plakatów, książki abstraktów)
  • Współpraca z agencją graficzną
  • Przygotowanie identyfikatorów i spersonalizowanych gadżetów
  • Zapewnienie materiałów turystycznych
 • Tłumaczenia

  • Tworzenie treści w języku konferencji
  • Zapewnienie tłumaczeń symultanicznych
  • Obsługa uczestników w języku wskazanym przez organizatorów
 • Wydarzenia towarzyszące

  • Koordynacja i obsługa bankietów, itp.
  • Planowanie programu artystycznego
  • Zapewnienie zaplecza technicznego
  • Przygotowanie i realizacja atrakcyjnych wycieczek
  • Stworzenie programu dla osób towarzyszących

Wybrane konferencje:

2019: XXX European Congress and Colloquium of Agricultural Law
2019: Third International Legume Society Conference
2019: 100-lecie Wydziału Prawa i Administracji UAM – Zjazd Absolwentów
2018: XV World Congress of Agricultural Law
2017: 55th EHPRG Meeting: High Pressure Science and Technology
2015: Polish Evolutionary Conference
2014: II International Conference Oxygenalia
2014: V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów
2013: 8th Meteoroids Conference
2012: I International Conference Oxygenalia

….

Zapraszamy do kontaktu:

Wypełnij formularz kontaktowy