Usługi

Pisanie wniosków o dofinansowanie

Eksperci PPNT od 20 lat specjalizują się w pozyskiwaniu środków unijnych dla rozwoju biznesu i badań naukowych. Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie unijne dla projektów innowacyjnych z Programu Ramowego Horyzont Europa, LIFE, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz innych programów krajowych i międzynarodowych.

Do współpracy zapraszamy:

 • Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
 • Uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe
 • Fundacje, stowarzyszenia, organy administracji publicznej, instytucje otoczenia biznesu (IOB)

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania z wyżej wymienionych programów na rozwój produktów, usług i technologii oraz na realizację projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Posiadamy również szerokie doświadczenie w przygotowywaniu projektów szkoleniowych różnego typu i dla różnych instytucji.

Na czym polega usługa?

Oferujemy wsparcie zarówno dla osób, które wiedzą już, do którego z programów chcą dołączyć, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygotowania do pozyskania finansowania. Oprócz doradztwa w przygotowaniu wniosku konkursowego, naszym Klientom oferujemy także wsparcie szkoleniowe i konsultacyjne.

W skład usługi wchodzi:

 • Analiza projektu lub pomysłu na projekt pod kątem możliwości rozwojowych w kontekście perspektywy finansowej na lata 2014-2020
 • Pomoc w poszukiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych do projektu
 • Przygotowanie pracowników firmy do właściwej realizacji projektu (warsztaty oraz coaching)
 • Bieżące, kompleksowe wsparcie w realizacji projektu na wszystkich etapach przedsięwzięcia

Szczegółowy zakres wsparcia podlega każdorazowo indywidualnym ustaleniom z klientem zgodnie z jego potrzebami.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

 • Usługa jest zaprojektowana kompleksowo – oferujemy wsparcie od pomysłu, przez przygotowanie wniosku, aż po realizację projektu
  Dodatkowo nasza usługa obejmuje szkolenie pracowników, które pozwoli podnieść ich kompetencje w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie i właściwej realizacji prowadzonych projektów
 • Klienci współpracujący z PPNT, korzystają z ponad 20-letnie doświadczenia doradców w pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i szkoleniowych w różnych dziedzinach wiedzy i gospodarki – zrealizowaliśmy projekty o wartości ponad 100 mln złotych
 • Zakres współpracy dopasowany jest do potrzeb klienta