Usługi

Pisanie wniosków o dofinansowanie

Eksperci PPNT od ponad 20 lat specjalizują się w pozyskiwaniu środków unijnych dla rozwoju biznesu i badań naukowych. Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie unijne dla projektów finansowanych z programów krajowych i międzynarodowych.

Do współpracy zapraszamy:

 • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe,
 • fundacje, stowarzyszenia, organy administracji publicznej, instytucje otoczenia biznesu (IOB).

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania z programów na rozwój produktów, usług i technologii oraz na realizację projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Na czym polega usługa?

Oferujemy wsparcie zarówno dla osób, które wiedzą już, do którego z programów chcą dołączyć, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygotowania do pozyskania finansowania. Oprócz doradztwa w przygotowaniu wniosku konkursowego, naszym Klientom oferujemy także wsparcie szkoleniowe i konsultacyjne.

W skład usługi wchodzi:

 • Analiza projektu lub pomysłu na projekt pod kątem możliwości rozwojowych w kontekście perspektywy finansowej na lata 2021-2027.
 • Pomoc w poszukiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych do projektu.
 • Przygotowanie pracowników firmy do właściwej realizacji projektu (warsztaty oraz coaching).
 • Bieżące, kompleksowe wsparcie w realizacji projektu na wszystkich jego etapach.

Szczegółowy zakres wsparcia podlega każdorazowo indywidualnym ustaleniom z klientem zgodnie z jego potrzebami.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

 • Usługa jest zaprojektowana kompleksowo – oferujemy wsparcie od pomysłu, przez przygotowanie wniosku, aż po realizację projektu
  Dodatkowo nasza usługa może obejmować szkolenie pracowników, które pozwoli podnieść ich kompetencje w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie i właściwej realizacji prowadzonych projektów.
 • Zakres współpracy każdorazowo dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta.