Usługi

Plan rozwoju eksportu

Prowadzisz firmę i planujesz rozwój działalności na rynkach zagranicznych? Chcesz sprawdzić, które produkty Twojej firmy najlepiej nadają się na eksport? Szukasz wsparcia w dokładnym określeniu, na jaki rynek wejść? Skorzystaj z kompleksowego opracowania Planu Rozwoju Eksportu.Na czym polega usługa?

Efektem końcowym współpracy jest szczegółowy raport opisujący plan ekspansji zagranicznej Twojego przedsiębiorstwa. Plan standardowo zawiera: analizę i ocenę konkurencyjną przedsiębiorstwa pod kątem produktów, analizę w zakresie wyboru rynków docelowych działalności eksportowej, analizę wybranych rynków docelowych, analizę i ocenę bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, analizę SWOT dla produktów przedsiębiorstwa na wybranych rynkach docelowych, rekomendacje rozwoju działalności eksportowej, szacunkowe koszty wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu oraz harmonogram realizacji Planu.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Szczegółowo i indywidualnie opracowany Plan Rozwoju Eksportu pomoże zaplanować długofalową działalność międzynarodową przedsiębiorstwa w oparciu o wyróżniające je cechy i produkty
  • Każdorazowo Plan przygotowujemy w oparciu o światowe bazy branżowych informacji rynkowych i bazy patentowe – pracujemy więc na sprawdzonych i pewnych informacjach
  • Szczegółowy zakres prac podlega każdorazowo indywidualnym ustaleniom z Klientem, czego efektem jest finalny dokument skrojony na miarę potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa
  • Nad opracowaniem planu eksportu pracuje zespół złożony z ekspertów Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego