Usługi

Sesja facylitacyjna – warsztat rozwoju kultury organizacyjnej

Warsztat rozwoju kultury organizacyjnej, nazywany również sesją facylitacyjną, jaki oferuje Poznański Park Naukowo-Technologiczny, to nowoczesny sposób kreatywnego rozwiązywania problemów i budowy efektywnych zespołów w firmie, który podnosi efektywność i pomysłowość pracowników oraz wpływa na tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań przez osoby już pracujące w przedsiębiorstwie.

Na czym polega usługa?

  • Warsztat koncentruje się na rozwoju kreatywności pracowników i pobudzaniu ich zaangażowania w działalność firmy
  • Poprawia się jakość kontaktów w zespole i między działami w firmie
  • Pracownicy biorący udział w warsztacie sami diagnozują problemy i wypracowują rozwiązania
  • Warsztat rozwoju kultury organizacyjnej pozwala rozbudzić pomysłowość członków zespołu niezależnie od ich roli w grupie
  • Sesja warsztatowa wpływa na udrożnienie kanałów komunikacji na wszystkich poziomach w firmie
  • Obszary tematyczne, na których skupia się warsztat  zostają dostosowane do indywidualnych wymagań danego przedsiębiorstwa

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Łatwiejsze i szybsze wprowadzanie usprawnień w codziennym funkcjonowaniu firmy
  • Wzrost efektywności wdrażanych i realizowanych projektów
  • Wyższa motywacja członków zespołu
  • Unikatowe usprawnienia dopasowane do specyfiki firmy wypracowane przez osoby już zatrudnione w przedsiębiorstwie