Usługi

Indywidualne Plany InQbacji

PPNT Poznan_program Inkubacji

PPNT w terminie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. realizował program inkubacji dla siedmiu wybranych startupów, którego celem było zapewnienie kompletnego pakietu usług inkubacyjnych firmom w początkowej fazie działalności, stworzenie im warunków do dynamicznego rozwoju oraz realizacji celów biznesowych.


ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt „Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności” był finansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 948 438,50 PLN
Kwota dofinansowania (EFRR): 593 548,19 PLN.

 

ZAKRES WSPARCIA:

 1. Pakiet usług doradczych, które pomagają rozwijać firmę. Ich zakres został dobrany konkretnie pod potrzeby inkubowanych firm (zgodnie z planem ich rozwoju, specyfiką i oczekiwaniami). W pakiecie znajdują się m.in. usługi okołobiznesowe (usługi rachunkowe, doradztwo prawne), usługi doradcze (np. pozyskiwanie finansowania, wykorzystanie umiejętności miękkich, komunikacja i budowanie zespołów, strategie biznesowe, innowacyjne modele biznesowe, IPR) oraz specjalistyczne np. ochrona własności intelektualnej, analizy „freedom to operate” oraz patent landscape.
 2. Udostępnianie powierzchni biurowej
 3. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 

DLA KOGO?

W Programie brały udział firmy, które:

 • istnieją nie dłużej niż 2 lata;
 • działają na terenie województwa wielkopolskiego;
 • są innowacyjne, tj. produkt, usługa, sposób organizacji można określić jako innowacyjne, nowe, wyróżniające się od innych i wyprzedzające trendy
 • rozwijają się w jednej z poniższych branż:
  • Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów;
  • Wnętrza przyszłości;
  • Przemysł jutra;
  • Wyspecjalizowane procesy logistyczne;
  • Rozwój oparty na ICT;
  • Nowoczesne technologie medyczne.

 

NASI INKUBOWANI:

 1. BC Software sp. z o.o.
 2. Fiske sp.z o.o.
 3. Hokari Bartosz Nowak
 4. Moonstera sp. z o.o.
 5. Roboty CNC sp. z o.o. sp. k.
 6. Vimos sp. z o.o.
 7. Zasypiamy.pl Weronika Pomin

 

DOKUMENTY PROGRAMU:

Regulamin Programu InQbacji

Wzór umowy inQbacji

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, napisz: inkubacja@ppnt.poznan.pl