Usługi

Rozwój organizacji -Team Manifesto

Team Manifesto to autorskie warsztaty dla firm. W trakcie warsztatów pracownicy wspólnie określają ważne dla nich aspekty dotyczące kultury organizacyjnej lub funkcjonowania zespołów. Team Manifesto wydobywa prawdziwe potrzeby pracowników różnego szczebla i pozwala sformułować  wspólny kierunek w formie kilkupunktowego „manifestu”. W efekcie usługa wspiera rozwój organizacji niezależnie od jej charakteru.  

Team Manifesto to warsztaty do udziału w których zapraszamy pracowników różnego szczebla – od menedżerów i dyrektorów, przez kierowników i specjalistów aż do pracowników produkcyjnych lub administracyjnych. Stają się oni współautorami wypracowanych rezultatów, co sprawia, że się bardziej się z  nimi identyfikują. To z kolei ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji w późniejszym czasie, wpływa na jakość komunikacji oraz łatwość i szybkość  podejmowania decyzji.

Proces opiera się na zbieraniu indywidualnych punktów widzenia i opinii na temat firmy, w tym jej słabych i mocnych stron.

Warsztat realizujemy w 5 krokach:

  1. Zaangażowanie pracowników reprezentujących różne punkty widzenia,
  2. Zgromadzenie indywidualnych opinii członków zespołu,
  3. Usystematyzowanie otrzymanych rezultatów,
  4. Wybór najbardziej istotnych opinii dla zespołu,
  5. Stworzenie „team manifesto” – zestawu zasad i wartości, w formie kilkupunktowego dokumentu, który agreguje indywidualne opinie wielu członków zespołu w przyjaznej do wdrożenia formie.

Jak pracujemy?

Warsztaty Team Manifesto trwają 10 godz. i są rozdzielone na dwa spotkania. Korzystamy z autorskiej metody łączącej pracę na metaforze i myślenie wizualne. Warsztat przynosi rezultaty w formie insightów – jasno sprecyzowanych komunikatów, podsumowujących zebrane opinie.

Dla kogo jest Team manifesto?

To usługa zaprojektowana dla firm, które:

  • chcą rozwijać i wzmacniać swoją organizację
  • przygotowują się do zmian w komunikacji,
  • chcą zdefiniować wartości i stworzyć spójną wizję rozwoju,
  • chcą poznać punkt widzenia pracowników i ustalić wspólne cele,
  • pracują nad poprawą procesów wewnętrznych.

Usługa Rozwój Organizacji – Team Manifesto szczególnie dobrze sprawdzi się również w zespołach multidyscyplinarnych, w których następuje rozdrobnienie obowiązków i konieczność wprowadzenia spójnej wizji celu.

Co mówią nasi klienci?

Ten warsztat to spotkanie punktów widzenia

Wartościowy dialog zamiast straty czasu.

Ten warsztat to mapa myśli, można zobaczyć na papierze to, co do tej pory pozostawało nie wypowiedziane.

Pracownik zawsze będzie bardziej przywiązany, do tego, co sam stworzy! Pozwól mu tworzyć zasady

Zobacz, jak wygląda warsztat „od środka”: