Usługi

Rozwój organizacji – warsztaty

Autorskie warsztaty, w trakcie których pracownicy wspólnie określają ważne dla nich aspekty dotyczące kultury organizacyjnej lub funkcjonowania zespołów. Warsztat wydobywa prawdziwe potrzeby pracowników różnego szczebla i pozwala sformułować wspólny kierunek w formie krótkiego „manifestu”. W efekcie usługa wspiera rozwój organizacji niezależnie od jej charakteru.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników różnego szczebla – od menedżerów i dyrektorów, przez kierowników i specjalistów aż do pracowników produkcyjnych lub administracyjnych. Stają się oni współautorami wypracowanych rezultatów, co sprawia, że się bardziej się z nimi identyfikują. To z kolei ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji w późniejszym czasie, wpływa na jakość komunikacji oraz łatwość i szybkość podejmowania decyzji.

Proces opiera się na zbieraniu indywidualnych punktów widzenia i opinii na temat firmy, w tym jej słabych i mocnych stron.

Warsztat realizujemy w 5 krokach:

  1. Zaangażowanie pracowników reprezentujących różne punkty widzenia.
  2. Zgromadzenie indywidualnych opinii członków zespołu.
  3. Usystematyzowanie otrzymanych rezultatów.
  4. Wybór najbardziej istotnych opinii dla zespołu.
  5. Stworzenie zestawu zasad i wartości, w formie dokumentu, który agreguje indywidualne opinie wielu członków zespołu w przyjaznej do wdrożenia formie.

Jak pracujemy?

Warsztaty trwają 10 godz. i są rozdzielone na dwa spotkania. Korzystamy z autorskiej metody łączącej pracę na metaforze i myślenie wizualne. Warsztat przynosi rezultaty w formie insightów – jasno sprecyzowanych komunikatów, podsumowujących zebrane opinie.

Dla kogo jest ten warsztat?

To usługa zaprojektowana dla firm, które:

  • chcą rozwijać i wzmacniać swoją organizację,
  • przygotowują się do zmian w komunikacji,
  • chcą zdefiniować wartości i stworzyć spójną wizję rozwoju,
  • chcą poznać punkt widzenia pracowników i ustalić wspólne cele,
  • pracują nad poprawą procesów wewnętrznych.

Usługa Rozwój Organizacji szczególnie dobrze sprawdzi się również w zespołach multidyscyplinarnych, w których następuje rozdrobnienie obowiązków i konieczność wprowadzenia spójnej wizji celu.

Zobacz, jak wygląda warsztat „od środka”: