Usługi

Rozwój organizacji

Każda firma ulega zmianom. Ważne aby te zmiany przyczyniały się do jej rozwoju i były akceptowane przez pracowników. Proponujemy warsztat identyfikujący możliwe kierunki zmian struktury firmy w oparciu o rzeczywiste potrzeby pracowników.

Angażujemy w ten proces pracowników różnego szczebla. Dzięki temu stają się oni współautorami wypracowanych rezultatów, co sprawia że będą się z łatwiej identyfikowali z wprowadzanymi zmianami. To z kolei ułatwi podejmowanie strategicznych decyzji w późniejszym czasie.

Proces opiera się na zbieraniu indywidualnych punktów widzenia i opinii na temat Organizacji, w tym jej słabych i mocnych stron.

Warsztat realizujemy w 4 krokach:
• zaangażowanie pracowników, reprezentujących różne punkty widzenia,
• praca zespołów prowadząca do autoidentyfikacji organizacji,
• usystematyzowanie wypracowanych rezultatów i wypracowanie insightów,
• przygotowanie raportu.

Dla kogo:
Dla firm, które przygotowują się do zmian w zakresie struktury oraz komunikacji i chcą poznać punkt widzenia pracowników na aktualną sytuację w tym zakresie. Warsztat przynosi rezultaty w formie insightów – jasno sprecyzowanych komunikatów, które łączą indywidualne opinie wielu członków Organizacji.