Usługi

Szkolenia dla pracowników IOB

Dla instytucji otoczenia biznesu bardzo ważne jest nie tylko dotrzymywanie kroku trendom na rynku, ale też ich kreowanie. Aby parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii zapewniały wysoką jakość oferowanych usług, muszą stale podnosić kompetencje swoich pracowników.

Szkolenia dla pracowników oferowane przez PPNT mają na celu wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej
i personelu IOB.

Na czym polega usługa?

W oparciu o zapotrzebowanie zgłoszone przez klienta nasi trenerzy przygotowują uszyty na miarę program szkolenia, a następnie w uzgodnieniu z klientem pozyskują najlepszych ekspertów z kraju i za granicy.

Szczególną kategorią szkoleń są te związane z transferem technologii. W PPNT funkcjonuje jeden z największych
i najbardziej doświadczonych zespołów ds. transferu technologii w Polsce. Nasi eksperci w czasie szkoleń prezentują metody związane z wyceną własności intelektualnej, analizą potencjału technologii oraz możliwościami jej komercjalizacji.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Szkolenia przeprowadzane są przez ekspertów (również zagranicznych).
  • Trenerzy każdorazowo przygotowują skrojony na miarę zestaw ćwiczeń i symulacji dostosowanych do specyfiki danego IOB.
  • W wyniku szkolenia pracownicy uzyskują na tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności niezbędne w ich pracy.