Usługi

Trening strategiczny

Trening Strategiczny to usługa dla firm, które chcą się świadomie i długofalowo rozwijać

Każda firma na drodze rozwoju napotyka kilka stopni do pokonania. Są to momenty „przejścia”, kiedy dotychczas skuteczne metody zarządzania zaczynają zawodzić, a nowe jeszcze nie są wdrożone. To naturalny proces – sukces i  rosnąca skala działalności wymagają zmian w sposobie organizacji firmy oraz przyporządkowaniu priorytetów. Trening Strategiczny ułatwi menedżerom i właścicielom firm wejście na kolejny stopień rozwoju organizacji. Usługa ta pomoże uporządkować procesy i wybrać najważniejsze zadania. Z Treningu strategicznego korzystają prężne firmy, które poszukują nowych ścieżek rozwoju. Dzięki niemu firma zwinnie/sprawnie dopasuje swój sposób organizacji do aktualnych potrzeb wynikających z bieżącej skali działalności.

Dla kogo jest Trening Strategiczny?

Trening Strategiczny to wiarygodna i sprawdzona metoda pracy z wyzwaniami, które pojawiają się na poszczególnych stopniach rozwoju przedsiębiorstwa. Sprawdzi się szczególnie w przypadku firm, które:

 • stają w obliczu nowych przedsięwzięć i potrzebują wsparcia w zakresie wyboru najlepszych kierunków dalszego rozwoju,
 • mają konkretny problem do rozwiązania, lub nie wiedzą co stanowi najważniejszą przeszkodę blokującą dalszy rozwój,
 • poszukują pomysłów na dalszy rozwój działalności i lepsze wykorzystanie kompetencji zespołu,
 • chcą lepiej się zorganizować lub usprawnić wewnętrzną komunikację, by móc skuteczniej konkurować,
 • poszukują narzędzi, które pozwolą im lepiej zarządzać rozwojem i w sposób optymalny korzystać z wiedzy i kompetencji pracowników.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

Pośród dostępnych aktualnie na rynku usług szkoleniowych i doradczych, Trening Strategiczny wyróżnia w szczególności:

 • Zespół doświadczonych praktyków, realizujących usługi doradcze dla firm z wielu różnych branż,
 • Krótki czas realizacji (6 tygodni),
 • Optymalne zaangażowanie czasowe pracowników (warsztaty 2x5h plus praca on-line),
 • Konkretny plan działań, odpowiadający najważniejszym wyzwaniom przed jakimi stoi firma,
 • Trwałe narzędzie do pracy nad wyzwaniami, które może być samodzielnie wykorzystywane w przyszłości,
 • Wiedza na temat priorytetyzacji działań, definiowania problemów i kreatywnego ich rozwiązywania, która zostaje w firmie,
 • Wykorzystanie pełnego potencjału i wiedzy pracowników – integracja zespołu, poczucie współtworzenia i współodpowiedzialności.

Jak to działa?

Koncepcja Treningu Strategicznego oparta jest na metodzie „Strategic Innovation”, opracowanej na uniwersytecie w Maastricht, w Holandii. Trening obejmuje warsztaty (2 dni po ok. 5 godz.) oraz pracę on-line. W efekcie współpracy konsultantów PPNT z zespołem firmy zdefiniowane zostają kluczowe wyzwania, które utrudniają rozwój działalności. W ciągu zaledwie 6 tygodni powstaje plan działań odpowiadający tym wyzwaniom, usprawniona zostaje komunikacja wewnętrzna oraz efektywność współpracy pomiędzy poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie. Zespół firmy sam wypracowuje rozwiązania dla poszczególnych wyzwań, korzystając z narzędzi dostarczonych przez PPNT.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usługi, poznać nasze dotychczasowe doświadczenia z realizacji Treningu Strategicznego w firmach, lub otrzymać szczegółową ofertę, skontaktuj się z nami!