Usługi

Weryfikacja wniosków unijnych

Dla kogo

Dla przedsiębiorców, którzy we własnym zakresie opracowują wnioski o dofinansowanie unijne, lub zleciły opracowanie dokumentacji firmom konsultingowym i przed ich złożeniem chcieliby skorzystać z usług ekspertów w zakresie sprawdzenia poprawności przygotowanego projektu.

Na czym polega usługa

Sprawdzenie wniosku przez ekspertów PPNT, pozwala zwiększyć szansę powodzenia projektu podczas oceny na każdym jej etapie (formalna, merytoryczna), minimalizując ryzyko wystąpienia błędów, skutkujących ich odrzuceniem lub niską oceną punktową.

Nasi specjaliści pomogą zoptymalizować wniosek, by w jak największym stopniu spełniał warunki uczestnictwa w konkursie, oraz zwiększą szanse na pozyskanie dotacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) czy też Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Przeprowadzimy analizę opracowanej przez Państwa dokumentacji (wniosek, studium wykonalności, inne załączniki) pod kątem jej zgodności m.in. z regulaminem właściwego konkursu (np. WRPO 1.5.2), wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz przede wszystkim zgodności z kryteriami oceny.

Korzyść dla Klienta

Efektem współpracy będzie dokumentacja aplikacyjna spełniająca w największym, możliwym stopniu kryteria  oceny merytorycznej. Decydując się na usługę weryfikacji wniosku o dofinansowanie  nasi Klienci zwiększają szansę otrzymania dotacji  na rozwój  firmy.