Usługi

Wsparcie w zarządzaniu strategicznym

PPNT z sukcesem działa już 20 lat, jesteśmy pierwszym tego typu parkiem w Polsce. Jesteśmy członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych i Obszarów Innowacji (IASP). Ponad 120 firm skorzystało z naszych usług inkubacyjnych i wspierających rozwój na wczesnym etapie – wiemy więc, jak tworzyć usługi dla innowacyjnego biznesu. Chętnie podzielimy się swoim doświadczeniem z instytucjami o podobnych charakterze będącymi w fazie rozruchu bądź też na wczesnym etapie rozwoju.

Na czym polega wsparcie instytucji?

Na usługę wsparcia w zarządzaniu strategicznym dla IOB składa się szeroki wachlarz usług:

  • Pierwszym elementem jest kompleksowa diagnoza sytuacji instytucji w obszarach związanych z zarządzaniem, otoczeniem, zasobami ludzkim, procesami oraz finansami
  • Następnie metodą warsztatową (animowanie i facylitacja) wspieramy proces określania misji, wizji i celów działalności instytucji – stawiamy na partycypację i zaangażowanie zapewniające motywację i poczucie odpowiedzialności za wdrażanie strategii wśród wszystkich pracowników  instytucji
  • Oferujemy również doradztwo przy wdrażaniu celów strategii – konsultacje z kadrą zarządzającą, warsztaty i szkolenia dla personelu
  • Wspieramy opracowanie portfolio usług IOB

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Usługa pozwala zmienić model biznesowy klienta w kierunku umożliwiającym zwiększenie obrotów
  • Efektem finalnym jest opracowanie spójnego profilu działalności IOB
  • Partycypacyjny styl pracy oparty o konsultacje i warsztaty angażuje pracowników instytucji Klienta
  • Oferujemy dostęp do zespołu ekspertów krajowych i zagranicznych posiadających szerokie doświadczenie w zarządzaniu IOB oraz w sprzedaży i świadczeniu usług proinnowacyjnych na zasadach rynkowych
  • Wsparcie doświadczonego partnera pozwala zaoszczędzić przyspieszyć rozwój działalności instytucji Klienta