Usługi

Wsparcie w zarządzaniu strategicznym

PPNT z sukcesem działa już ponad 25 lat, jesteśmy pierwszym tego typu parkiem w Polsce. Jesteśmy członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych i Obszarów Innowacji (IASP). Ponad 120 firm skorzystało z naszych usług inkubacyjnych i wspierających rozwój na wczesnym etapie – wiemy więc, jak tworzyć usługi dla innowacyjnego biznesu.

Na czym polega wsparcie instytucji?

Na usługę wsparcia w zarządzaniu strategicznym dla IOB składa się szeroki wachlarz usług:

 • Pierwszym elementem jest kompleksowa diagnoza sytuacji instytucji w obszarach związanych z zarządzaniem, otoczeniem, zasobami ludzkim, procesami oraz finansami.
 • Następnie metodą warsztatową (animowanie i facylitacja) wspieramy proces określania misji, wizji i celów działalności instytucji – stawiamy na partycypację i zaangażowanie zapewniające motywację i poczucie odpowiedzialności za wdrażanie strategii wśród wszystkich pracowników  instytucji.
 • Oferujemy również doradztwo przy wdrażaniu celów strategii – konsultacje z kadrą zarządzającą, warsztaty
  i szkolenia dla personelu.
 • Wspieramy opracowanie portfolio usług IOB.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

 • Usługa pozwala zmienić model biznesowy klienta w kierunku umożliwiającym zwiększenie obrotów.
 • Efektem finalnym jest opracowanie spójnego profilu działalności IOB.
 • Partycypacyjny styl pracy oparty o konsultacje i warsztaty angażuje pracowników instytucji Klienta.
 • Oferujemy dostęp do zespołu ekspertów krajowych i zagranicznych posiadających szerokie doświadczenie
  w zarządzaniu IOB oraz w sprzedaży i świadczeniu usług proinnowacyjnych na zasadach rynkowych.
 • Wsparcie doświadczonego partnera pozwala zaoszczędzić przyspieszyć rozwój działalności instytucji Klienta.