Usługi

Wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności – wsparcie w przeprowadzeniu procedury

Wybór wykonawcy zgodnie z tzw. zasadą konkurencyjności to procedura obowiązująca zdecydowaną większość firm realizujących zakupy z dofinansowaniem UE. Inaczej nazywana również wyborem wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Dla kogo jest usługa?

Oferta dedykowana jest firmom, które otrzymały dofinansowanie na zakup np. sprzętu lub technologii mającej podnieść innowacyjność i konkurencyjność ale również np. szkoleń czy usług doradczych. Aby prawidłowo zrealizować projekt i rozliczyć dofinansowanie, firma niejednokrotnie musi przeprowadzić procedury wyboru wykonawcy zgodnie z tzw. zasadą konkurencyjności, co wymaga sporo czasu, doświadczenia i wiedzy, a czasem wręcz oddelegowania dedykowanego pracownika.

Jeśli prowadząc biznes wolisz skupić się na jego rozwoju, niż na formalnościach i procedurach – oferujemy usługę wsparcia w przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Na czym polega usługa?

Usługa dotyczy pomocy w przejściu formalności związanych z prawidłowym rozpisaniem zapytania, tak aby wydatek był kwalifikowalny przez instytucję udzielająca dotacji. Obejmuje to:

  • doradztwo w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
  • ustalenie właściwe terminy postępowania;
  • wsparcie w opisie warunków udziału potencjalnych dostawców;
  • określenie kryteriów oceny ofert;
  • wsparcie w prawidłowym sformułowaniu protokołu wyboru dostawcy.

Co zyskujesz?

  • Współpraca z PPNT pozwala z pewnością oszczędzić czas pracy zespołu, zwłaszcza przy dużych projektach i skomplikowanych zamówieniach.
  • Cena usługi jest znacznie niższa niż koszty pracy dedykowanego pracownika.
  • Swoją biegłością i doświadczeniem (rozliczenie dofinansowań na ponad 100 mln zł) gwarantujemy poprawność przygotowanych dokumentów.
  • Biegłość naszych ekspertów pozwoli na szybsze zrealizowanie inwestycji.
  • Usługa odciąża przedsiębiorców i pozwala im skupić się rozwoju biznesu, a nie na kwestiach formalno-urzędowych.