Usługi

Wynajem aparatury badawczej

Wspieramy innowacyjnych przedsiębiorców, oferując specjalistyczną aparaturę badawczą na wynajem dostępną w wyznaczonych bądź wynajmowanych przez klienta laboratoriach na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Jest to usługa zaprojektowana specjalnie na potrzeby młodych i rozwijających się firm technologicznych z branż chemicznej, biotechnologicznej, biologicznej, genetycznej i pokrewnych. Wynajmując wysokiej jakości, specjalistyczną aparaturę badawczą nie ponoszą wysokich kosztów jej zakupu i od razu mogą rozpocząć badania nad swoimi pomysłami i technologiami.

Oferujemy sprzęt badawczy w trzech kategoriach:

  • Urządzenia podstawowe – mogą być używane po wykupieniu dostępu do wspólnych pracowni, bez ograniczeń, bez potrzeby rezerwacji i bez dodatkowej opłaty, używane wyłącznie w pracowniach ogólnego dostępu.
  • Urządzenia specjalne – podlegające rezerwacji i dodatkowej opłacie, dostępne wyłącznie w pracowniach ogólnego dostępu.
  • Urządzenia mobilne – podlegające rezerwacji i opłacie, wypożyczane klientowi do użytku w jego laboratorium na terenie Parku.

Do dyspozycji lokatorów są m.in. chłodziarki, cieplarki, wirówki, wagi, autoklawy o różnorodnych parametrach.