Usługi

Zajęcia z przedsiębiorczości na uczelniach

Kandydaci na studia coraz częściej zwracają uwagę na praktyczne aspekty kształcenia i zadają sobie pytanie, czy obrany kierunek studiów stanie się początkiem satysfakcjonującej kariery zawodowej. Podobne wątpliwości zaczynają pojawiać się również wśród doktorantów. Odpowiedź na te potrzeby kandydatów to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny rozwiązuje ten problem uczelni!

Bazując na ponad 25-letnim doświadczeniu we wspieraniu przedsiębiorczości i młodych firm, opracowaliśmy program zajęć, którego celem jest rozbudzenie aktywnej i przedsiębiorczej postawy u studentów.

Program realizowany jest od 2009 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wzięło w nim udział ok. 750 uczestników.

Na czym polega usługa?

Usługa polega na przeprowadzeniu zajęć o charakterze warsztatów, ćwiczeń lub konwersatoriów dla grupy studentów III roku studiów I stopnia lub I/II roku studiów II stopnia. Wielkość grupy to 12-20 osób. Zajęcia odbywają się na terenie uczelni. Praktycy pracujący w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym przeprowadzają zajęcia według autorskiego programu oraz oceniają wyniki pracy studentów. W programie 15-20 godzin akademickich (ostateczna ilość uzgadniana jest indywidualnie z każdą uczelnią) mogą znajdować się następujące tematy:

 • Budowanie zespołu i praca w grupie.
 • Wykorzystywanie narzędzi planowania biznesu.
 • Wykorzystywanie narzędzi tworzenia profili klienta.
 • Analiza rynku.
 • Elementy analizy finansowej.
 • Elementy promocji i marketingu.
 • Kreatywność.
 • Autoprezentacja.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

 • Poszerzenie wiedzy studentów o praktyczne umiejętności biznesowe potrzebne na rynku pracy.
 • Realizacja programu wzmacnia wizerunek uczelni jako praktycznej i reagującej na zmiany na rynku, co cenią kandydaci świadomie podejmujący decyzje o podjęciu studiów wyższych.
 • Realizacja programu nie wymaga od uczelni dodatkowych nakładów czasu czy przygotowania kadrowego, kompleksowy program w całości realizowany jest przez ekspertów z PPNT.
 • Bardzo wysoki poziom zadowolenia studentów dzięki warsztatowej i praktycznej formie zajęć.