RPK

Plan ERC na 2022 rok przyjęty

2021-07-22

Przyjęty Program Prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych przewiduje ponad 2,4 mld euro na sfinansowanie grantów dla około 1100 znakomitych naukowców z UE i krajów stowarzyszonych. Jest to drugi Program Prac ERC w ramach programu „Horyzont Europa”. Dofinansowanie zostanie przyznane w serii konkursów grantowych, które będą oceniane przez panele naukowców o międzynarodowej renomie.

Wszystkie kategorie grantów są dostępne dla naukowców dowolnej narodowości i każdej dziedziny naukowej, o ile badania są prowadzone w Europie. Oczekuje się, że dzięki dofinansowaniu powstanie około 8000 miejsc pracy dla stypendystów podoktoranckich, doktorantów i innego personelu badawczego. Na razie wielkość budżetu jest przybliżonym szacunkiem. Ostateczna kwota, zostanie ujawniona, gdy decydenci ustalą wielkość całkowitego budżetu UE na 2022 r. Szacunkowy budżet ERC na przyszły rok czekają cięcia o 70 mln euro.

Najważniejsze punkty planu na 2022 rok:

  • Synergy Grants. Po przerwie w 2021 r., ten konkurs grantowy powraca i został otwarty 15 lipca 2021 r. Synergy Grants oferują wsparcie małej grupie od dwóch do czterech głównych badaczy, aby mogli wspólnie rozwiązywać ambitne problemy badawcze, których nie rozwiązaliby poszczególni badacze i ich zespoły gdyby pracowali samotnie. Jeden z tych głównych badaczy może znajdować się poza Europą. W ramach tego programu prac odbędą się cztery rundy finansowania
  • Proof of Concept. Pierwszy nabór rozpoczął się w lipcu 2021 r. z budżetem 25 mln euro, z czego na pojedyncze granty przeznaczone zostanie po 150 tys. euro. Następnie w listopadzie 2021 r. ERC otworzy zaproszenie z budżetem 25 mln euro podzielone między trzy terminy: w lutym, maju i wrześniu następnego roku.
  • Nagroda za zaangażowanie publiczne w badania naukowe. Po udanym pilotażu w 2020 r., ERC poprowadzi drugą edycję. Nagrody zostaną przyznane trzem stypendystom ERC, z nagrodą w wysokości 10 000 euro każda, w trzech kategoriach: „Zaangażuj się” za naukę obywatelską, „Zainspiruj” za zasięg opinii publicznej oraz „Wpływ” za media i politykę. Otwarcie konkursu planowane jest na 5 października 2021 r.
  • Jako środek mający na celu złagodzenie wpływu Covid-19 na naukowców, program prac przewiduje możliwość wymienienia przez wnioskodawców w swoich propozycjach badań (część B1) każdej konkretnej sytuacji spowodowanej pandemią, która miała negatywny wpływ na ich CV lub osiągnięcia. Zostanie to wzięte pod uwagę podczas oceny wniosków.
  • Gender equality plans w instytucjach goszczących. Aby kwalifikować się do konkursów z terminami do 2022 r., instytucje przyjmujące grantobiorców ERC muszą posiadać plan na rzecz równouprawnienia płci lub równoważny dokument strategiczny, w momencie podpisywania grantu i na czas trwania projektu.
  • Program prac wprowadza kilka zmian do sposobu, w jaki wnioskodawcy powinni opisywać swoje osiągnięcia naukowe. Zmiany te mają na celu dalsze wzmocnienie dostosowania ERC do zasad oceny badań, które uwzględniają rzeczywistą jakość pracy naukowców oraz wartość i wpływ wszystkich wyników badań.

Kalendarz konkursów ERC na 2022 rok

STARTING GRANT CONSOLIDATOR GRANT ADVANCED GRANT SYNERGY GRANT
OTWARCIE KONKURSU 23.09.2021 19.10.2021 20.01.2022 15.07.2021
ZAMKNIĘCIE KONKURSU 13.01.2021 17.03.2022 28.04.2022 10.11.2021
BUDŻET W MLN EURO (I PRZEWIDYWANA LICZBA GRANTÓW) 749 (502) 776 (388) 555 (223) 297 (33)

 

DEKLARACJA Z SAN FRANCISCO W SPRAWIE OCENY BADAŃ

ERc poinformowała również, że ​​formalnie zatwierdziła Deklarację z San Francisco w Sprawie Oceny Badań, która ma położyć kres praktyce wykorzystywania cytowań w czasopismach jako podstawy tego, kto otrzymuje finansowanie, a zamiast tego opierać oceny na własnych zasługach badacza.

LINKI

Program prac ERC na 2022 rok – link

Deklaracja z San Francisco – link