Aktualności

PORTAL FUNDING, FINANSE I RAPORTOWANIE W HORYZONCIE 2020 – SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ HPK

2022-06-09
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Zachodnia to konsorcjum punktów działających w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym i Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
W najbliższym czasie odbędzie się webinarium oraz ciekawe szkolenia prowadzone przez ekspertów z HPK, Polska Zachodnia.

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, ze względu na dofinansowanie ze środków NCBR.

Dla zainteresowanych przystąpieniem do projektu lub realizujących projekty w Horyzoncie 2020 i  Horyzoncie Europa, przygotowany został program webinarium „Portal funding & tender opportunities bez tajemnic!”. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2022 r, w godz. 9:30 – 11.00.
Agenda przewiduje prezentację portalu i jego zasobów, zakładanie konta na portalu, omówienie roli w organizacji i w projekcie, praktyczne doświadczenia LEARd a także poszukiwanie partnerów do projektu i składanie wniosku.
Zarejestrować można się do 12 czerwca tutaj.

W drugiej połowie czerwca odbędą się warsztaty stacjonarne na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Osoby, które w swojej pracy zajmują się finansowymi aspektami realizacji projektów Programów Ramowych mogą wziąć udział w spotkaniu „Finanse w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa”. Warsztaty odbędą się 22 czerwca 2022 r., w godz. 9:00 – 14:00.
Uczestnicy otrzymają pakiet podstawowych informacji, niezbędnych do właściwego zaplanowania kosztów w projekcie. W programie zaplanowane prezentację projektowego kompedium wiedzy a także poruszenie tematów związanych z kwalifikowalnością kosztów, dofinansowaniem a także rozróżnieniem między Horyzontem 2020 i Horyzontem Europa. Nie zabraknie także ćwiczeń praktycznych.
Zarejestrować się można do 20 czerwca tutaj.

Następnego dnia, 23 czerwca, w godz. 9:00 – 14:00, także odbędą się warsztaty stacjonarne poświęcone tematyce raportowania w Horyzoncie 2020 „Zarządzanie grantem na portalu”. Spotkanie na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego skierowane jest dla kierowników projektów, osób zajmujących się sprawozdawczością  a także służb finansowo-administracyjnych, które odpowiedzialne są za zarządzanie i rozliczanie grantów finansowanych z Programów Ramowych. Program przewiduje prezentację elektronicznych systemów sprawozdawczych, zagadnienia poświęcone części opisowej raportu oraz ćwiczenia praktyczne.
Zarejestrować się można do 20 czerwca tutaj.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z naszymi ekspertami.