Aktualności

POZDROWIENIA Z KAUNAS SCIENCE PARK!

2023-05-23
Przedstawiciele PPNT, Katarzyna Wlaź i Elżbieta Książek, spotkali się w Kaunas z partnerami projektu GreenTech 2.0.

 

 

 

 

 

Celem spotkania było omówienie postępów prac w projekcie oraz poznanie działalność Parku i Jego ekosystemu innowacji.

Ważnymi punktami była także między innymi ocena i udzielenie przez partnerów rekomendacji dotyczących działalności Parku i Klastra, jego sposobu zarządzania oraz oferty kierowanej do firm prowadzących działalność w obszarze Zielonych Technologii.

GREENTECH 2.0

The project GreenTech 2.0 is funded by the European Union’s COSME Programme. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains