Aktualności

PPNT OBECNY NA WUF11!

2022-06-30
W Katowicach, od 26 do 30 czerwca odbywała się 11 edycja Światowego Forum Miejskiego. W wydarzeniu wzięła udział Agata Materna z Zespołu Rozwoju Biznesu i Inwestycji Kapitałowych, która reprezentowała Poznański Park Naukowo-Technologiczny w ramach panelu dyskusyjnego podczas sesji: „The Living-im.EU experience – Interoperability as a key enabler of the digital transformation”.

 

Światowe Forum Miejskie (WUF) to najważniejsza globalna konferencja poświęcona zrównoważonej urbanizacji. WUF został utworzony w 2001 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu zbadania jednego z najbardziej palących problemów, przed którymi stoi dziś świat: szybkiej urbanizacji i jej wpływu na społeczności, miasta, gospodarki, zmiany klimatu i polityki.

W wydarzeniu wzięła udział Agata Materna z Zespołu Rozwoju Biznesu i Inwestycji Kapitałowych. W ramach sesji, która odbyła się 29 czerwca, w godzinach 14:30 – 16:00, reprezentantka PPNT uczestniczyła w panelu dyskusyjnym podczas sesji „The Living-in.EU experience – Interoperability as a key enabler of the digital transformation”. Rozmowy skupiły się na tym, jakie decyzje dotyczące interoperacyjności są potrzebne na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz w sektorze publicznym i prywatnym.

Sesja składała się z dwóch paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli administracji publicznej różnych szczebli z różnych części świata a także przedstawicieli środowisk akademickich, przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego, którzy omawiali różne aspekty interoperacyjności w zakresie świadczenia usług dla ludności.  Wydarzenie było okazją do zgromadzenia różnych podmiotów, które działają na rzecz promowania interoperacyjności opartej na otwartych standardach, lepszego udostępniania danych a także ochrony suwerenności danych obywateli i administracji publicznej.

Tegoroczna, jedenasta edycja, była współorganizowana przez UN-Habitat, Ministerstwo Funduszy Rozwoju i Polityki Regionalnej oraz Urząd Miasta Katowice.

WIĘCEJ