Aktualności

PRACE W PROJEKCIE LIFE AFTER COAL! GOŚCILIŚMY W PPNT LIDERA PROJEKTU ORAZ KONSORCJANTÓW

2023-06-02
1 czerwca br., w murach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyło się spotkanie konsorcjantów projektu Life After Coal, którego PPNT jest partnerem.

 

 

 

 

 

Głównym celem projektu  jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. Zadaniem Parku jest koordynacja i realizacja szkoleń oraz wydarzeń, a także popularyzacja idei odnawialnych źródeł energii, komunikacja i zapewnienie wsparcia koncepcyjnego w ramach programu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej, Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacji Instytut Zielonej Przeszłości oraz Polskiej Zielonej Sieci.

Zaproszonych gości powitała Marzenia Andrzejewska-Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który jest liderem projektu.

Przeznaczyliśmy czas na zapoznanie się uczestników oraz przedstawienie ogólnych zasad rozliczania projektu. Omówiono także działania konsorcjantów według opracowanego harmonogramu.

Spotkanie zakończyło się dyskusją i opracowaniem dalszych działań.