Aktualności

Prof. Hieronim Maciejewski od września br. nowym Dyrektorem PPNT

2021-06-30

30 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji UAM, zakończone powołaniem prof. dr. hab. Hieronima Maciejewskiego, dotychczasowego Wiceprezesa, na stanowisko nowego Prezesa Fundacji UAM na kadencję 2021-2025. Profesor jednocześnie zostanie Dyrektorem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Obecny Prezes dr hab. Jacek Guliński kończy swoją kadencję z dniem 30 sierpnia 2021 r. Podsumowanie kadencji obecnego Dyrektora PPNT i Prezesa  Fundacji UAM, ale i współpracy z władzami jego Alma Mater dostępne tutaj.

Prof. Maciejewski to wybitny chemik oraz wykładowca, twórca nowych technologii, wieloletni Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, uhonorowany  za zasługi dla wynalazczości w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności w Polsce. Jest autorem lub współautorem 195 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych, jednej książki oraz 12 rozdziałów w książkach. Był lub jest kierownikiem lub główny wykonawcą 29 projektów badawczych. Jego badania są wykorzystywane w przemyśle – jest autorem 98 patentów i zgłoszeń patentowych.

W PPNT aktywnie działa od początku istnienia parku, rozwijając jego strategiczne, w tym przede wszystkim naukowe obszary działalności oraz pełniąc przez wiele lat funkcje Członka Zarządu oraz Zastępcy Dyrektora Parku.

W naszej strategii deklarujemy, że najbliższe lata przeznaczymy na wzmacnianie roli PPNT jako węzła wiedzy i technologii, tak aby korzystały z niego i instytucje otoczenia biznesu, i region, i startupy i dojrzałe firmy szukające wsparcia w ekspansji zagranicznej. Chcemy być znaczącą częścią procesu tworzenia praktycznych, rynkowych innowacji, a żeby to osiągnąć, PPNT musi dbać o atrakcyjne portfolio usług, wysokiej jakości kadrę i żywe kontakty międzynarodowe – zgodnie potwierdzają dr hab. Jacek Guliński oraz prof. Hieronim Maciejewski.