PROJEKT GREENTECH 2.0!

Projekt GreenTech 2.0 umożliwia klastrom zielonych technologii wspieranie MŚP w wykorzystywaniu możliwości wzrostu, innowacji w usługach, zasobooszczędnych rozwiązań, trakcji rynkowej, znajdowaniu inwestycji i internacjonalizacji. Projekt będzie trwać do 2024 roku.

 

 

GreenTech jest europejską siecią zrzeszającą pięć nagrodzonych brązem klastrów z Estonii, Litwy, Szwecji, Finlandii i Polski. Ponad 100 MŚP już uruchomiło swoje rozwiązania greentech na lokalnych rynkach.

Gospodarka światowa stoi przed trudnymi wyzwaniami, szczególnie w świecie (po)COVID19 i dlatego ten projekt ma przyczynić się do realizacji długoterminowego celu strategicznego a wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami klastrowymi polegać będzie na wspólnym sieciowaniu, uczeniu się i wymianie doświadczeń, by w konsekwencji stworzyć unikalne rozwiązania usługowe dla wsparcia biznesów kierowanych do MŚP.

Projektowi GreenTech 2.0 towarzyszy strategiczne partnerstwo między klastrami a wyspecjalizowanymi ekosystemami i miastami, czego efektem jest nowe, wspólne portfolio GreenTech Services 2.0 dla uczestniczących klastrów, w tym realizacja Programu ClusterXchange.

Więcej przeczytasz tutaj.